Børnehaven Spiren - logo

Værdigrundlag

I Spiren har vi samme værdigrundlag som Nr. Asmindrup friskole. Vi prioriterer højt at udnytte hinandens faglige kompetencer på kryds af personale i børnehaven og skolen. Et tværprofessionelt samarbejde skaber arbejdsglæde hvilket er af høj værdi for både børn og voksne. 
Når dit barn går i Spiren har vi et særligt fokus på leg, bevægelse, udeliv, glæde og plads til begejstring. Vores førsteprioritet er altid, at dit barn er i trivsel og oplever at ”spire” i det gode børnehaveliv. 
Vores dagligdag har vi altid en pædagogisk vinkel. Dagene er planlagt, men altid med mulighed for fleksibilitet. Vi er et stærkt team, med hver vores faglige kompetencer, dette bruger vi meget i vores samarbejde og på den måde opretholder vi den høje faglighed. 
Vi værdsætter et tæt forældresamarbejde, sammen danner vi rammerne for barnets trivsel og udvikling. Dialog er alfa omega for os, så er det stort, småt eller har du/i bare brug for en sludder, så kom til os.
 
skolesjov

Årshjul

Spiren på Facebook