Her er du:

SFO før og efter skole

for elever i 0.-3. klasse

Hyggelig morgen – åben kl. 6.00-8.10

Vi sørger for at give børnene en god start på dagen. Der er morgenmad til dem der ikke har spist endnu.

Morgen-SFO er inkluderet i skolepengene. Det er som regel Ulla der åbner om morgenen.

 

Eftermiddage
med muligheder

Man-torsdag kl. 13.15 – 17.00
Fredag kl. 13.15 – 16.30

I SFO´en prioriterer vi børnenes tid til leg. Det er vigtigt for børnenes trivsel og udvikling at der i løbet af dagen er god tid til at finde på, fordybe sig, fantasere og skabe varige legerelationer. SFO-tid er børnenes fritid, hvor de selv bestemmer, hvad de vil lave. 

‘Vi tilbyder en bred pallette af muligheder og aktiviteter, men der er ingen deltagelsespligt. De voksne understøtter den gode leg, og arbejder på at hjælpe alle børn til gode relationer og det gode fællesskab. 

Inde og ude

På Nr. Asmindrup Friskole har vi et meget stort udeareal, som for eksempel indbyder til hulebyggeri imellem de omkringliggende træer, hyggesnitning omkring bålet eller leg i den store sandkasse. Vi har mooncars, boldbaner og mange slags spil og bolde.

Friskolens SFO
21 48 46 45


Vi har altid telefonen på os
i SFO’ens åbningstid

Inden døre er der bl.a. puderummet, discorummet til at danse i, lave mad i legekøkkenet, lege med lego på hemsen eller gå i musehullet, som er værkstedet, hvor børnene kan udfolde deres kreative evner.

Eftermiddagsmad

Klokken 14-15 er der eftermiddagsmad i form af et lille let og sundt måltid, forberedt og serveret af børnene selv sammen med den voksne, som har ansvaret for dette. Børnene kan komme med ønsker til eftermiddagsmaden, og det er ofte deres favoritter, der er på menuen.
Fra kl. 14.30 er der hver dag kaffe og the på kanden, til forældre der har tid og lyst.

Lukkedage og feriesamarbejde

SFO og juniorklubben holder lukket: 

  • Mellem jul og nytår. 
  • Mandag til onsdag før påske. 
  • Fredagen efter Kristi Himmelfart. 

 

SFO og juniorklub holder åbent i alle øvrige skoleferieuger. I uge 7, 26-31 og 42 holder vi fælles morgenåbning og eftermiddagslukning med børnehaven Spiren. På feriedage hvor vi er meget få børn i SFO og børnehaven, er vi sammen hele dagen. 

Man tilmelder sit barn til ferieugerne, da personalet planlægger ferie efter hvor mange børn der er i SFO. 

Legeaftaler og gå-hjem-aftaler

Vi opfordrer til at I laver legeaftaler hjemmefra. Det er ikke alle børn og forældre der kan rumme spontane legeaftaler, så for at give mest muligt ro, er det bedst at aftale disse hjemmefra. Alternativt aftales legeaftalerne når det ene barn hentes, i så fald kan man låne SFO-telefonen til at ringe til det andet barns forældre. 

Hvis I laver faste aftaler med jeres barn ang. gå-hjem-tider, eller hvis jeres barn skal sendes i lektiecafe, så giv personalet i SFO besked. Så vil vores krydser-ansvarlige sørge for at sende barnet afsted. 

 

Traditioner og højtider

I løbet af året følger vi årstidernes skiften, og laver aktiviteter og kreative projekter efter årstiden. Af årligt tilbagevendende begivenheder kan nævnes:

Vinter-SFO-fest for alle elever i SFO.

3. klasses afslutningsfest i juni, inden overgang til juniorklub.

Luciaoptog i samarbejde med kirken.

Julegaveværksted hvor alle elever får mulighed for at lave julegaver til familien.