Medarbejdere i SFO og Juniorklub

Få, kendte voksne igennem dagen, er et princip vi følger, også når vi leger og hygger.

Anette Kjuel Muus

Afdelingsleder sfo og juniorklub

Rune

SFO

Lis Olsen

SFO

Jonas Kargaard Thomsen

Juniorklub

Ulla Mortensen

SFO

Maria Vogelsang Petersen

Juniorklub