Medarbejdere i SFO og Juniorklub

Få, kendte voksne igennem dagen, er et princip vi følger, også når vi leger og hygger.

Mette Jørgensen

Pædagogisk afdelingsleder sfo og juniorklub

Rune

SFO

Dorthe Birch

SFO

Lis Olsen

SFO

Anette Kjuel Muus

SFO

Jonas Kargaard Thomsen

Juniorklub

Ulla Mortensen

SFO

Maria Vogelsang Petersen

Juniorklub