Her er du:
Forside » Friskole » Indskrivning til friskole

Indskriv dit barn

i Friskole, SFO/ Juniorklub eller Børnehaven Spiren

Alt om indskrivning:

Overskrifterne for Friskolens pædagogiske grundlag er

  Undervisning på mangfoldige måder      Udeliv og natur      Bevægelse og sundhed      Anerkendende pædagogik
  Fælleskab og ansvarlighed      Forældresamarbejde

  Er disse emner også vigtige for dig i forhold til dit barns skolegang?

  Fripladstilskud

  Der kan søges om fripladstilskud til betaling af skolepenge og fripladstilskud til SFO-betaling. 
  Tilskud søges for et skoleår ad gangen.
  Ansøgningsskema kan hentes på skolekontoret og her

  Ansøgninger til skoleår 2023/2024 skal være afleveret på skolekontoret senest fredag d. 25. august 2023.

  Det er ikke muligt at ansøge om tilskud efter tidsfristen.

  Omkring december får friskolen besked om, hvilke elever der er bevilliget tilskud. Tilskuddet udbetales efterfølgende ved, at det tildelte beløb modregnes de resterende måneders opkrævninger af skole- eller SFO betaling.

  OBS: Man betaler fuld pris, indtil tilskuddet er bevilliget omkring januar måned.

  Der ydes aldrig fuld dækning fra fripladsfonden. Du kan se fordelingsnøgler og grunddata for tilskud her: Friplads 23-24 noegletal (pdf) eller Fordelingsnøgle 23-24 SFO (pdf)

  Indskrivning af børn på friskolen

   På Nr. Asmindrup Friskole ønsker vi så vidt muligt at have klasser med en ligelig kønsmæssig fordeling af elever, da det giver bedre forudsætninger for en god dynamik i klassen. Der optages som udgangspunkt maksimum 20 elever i hver klasse.
   

  Indskrivning til nye klasser

  Såfremt der er mere end 20 elever til indskrivning i 0. klasse, gives der plads ud fra følgende prioritering:

  1. Børn, der er ”omgængere” i 0. klasse på friskolen fra foregående skoleår.
  2. Børn, der enten er skoleudsat et år eller skoleparat et år før normalt fra Spiren.
  3. Børn, der går i Spiren (ca. 13 pr. årgang – er garanteret plads).
  4. Børn, der ikke går i Spiren, som har søskende på friskolen eller i Spiren.
  5. Børn, der ikke har relation til friskolen eller Spiren.
   
  De første 13 kommende elever fra Spiren pr. årgang, der udfylder Indskrivningsblanket til Friskolen samtidig med opskrivning til børnehaven er hermed garanteret en plads i skolen.

  Øvrige interesserede skrives på interesselisten. I november året før skolestart, tildeles de ledige pladser til børn fra interesselisten jf. ovenstående prioritering.

  Indskrivning til eksisterende klasser

  Ved ønske om indskrivning efter opstart i 0. klasse, udfyldes en forespørgselsblanket. 

  Forespørgselslisten er ikke en ”venteliste”, hvor elevsagerne behandles efter ”først til mølle-princippet”. Der kan eksempelvis være et særligt ønske om at optage en dreng/pige i en klasse. Søskende har dog fortrinsret. Det vil sige, at søskende til nuværende elever tilbydes plads før andre.

  Indskrivningsprocedurer senest vedtaget af bestyrelsen i 2016. Børnehaven Spiren er tilføjet i 2021

  Indskrivning i SFO/Juniorklub

  Ønsker i plads i skolens SFO, juniorklub eller børnehave bedes I udfylde blanket herunder.
  Begge forældremyndighedsindehavere skal skrive under.

  Vores SFO er for børn fra 0.-3. klasse og vores juniorklub er for børn fra 4. -9. klasse.

  Vores morgen-SFO er åben og gratis for alle elever uanset alderstrin.

  OBS

  Friskolen opkræver et indskrivningsgebyr pr. familie på kr. 1.500,-.

  Beløbet tilbagebetales ikke. Der er ikke gebyr for at indskrive efterfølgende søskende.

  Udmeldelse af Friskolen

  Ønsker man, at udmelde sit barn fra friskolen kan dette ske ved udgangen af en måned. Udmeldelse skal varsles minimum en måned forinden. Udmeldelsesblanket

  Indskrivning til Børnehaven Spiren

   

  Børnehaven Spiren er  normeret til et årsgennemsnit på 40 børn. Der optages derfor 13-14 børn på hver årgang.

  De 13 først henvendte børn fra hver årgang indskrives i Spiren. Efterfølgende børn skrives på en interesseliste. Ved evt. efterfølgende ledige pladser tildeles pladserne ud fra følgende prioritering:

  Børn, der har søskende på friskolen eller i Spiren og som ønsker at gå i friskolen.
  Børn, der har søskende i friskolen eller i Spiren.
  Børn, der ønsker at gå i friskolen.
  Børn, der ikke relation til Nr. Asmindrup Friskole eller Spiren.

  Interesserede forældre retter henvendelse til Spiren og tilbydes møde og rundvisning. Herefter udfyldes indskrivningsblanket og der opkræves et indskrivningsgebyr. Hvis der ikke er plads, kan barnet skrives på interesselisten. 

  Man kan forvente svar på, om ens barn har fået plads i Spiren i februar måned, året efter at barnet er født. 

  Priser 2024

  Der kan forventes en årlig pristalsregulering

  Friskole

  0. – 5. klasse

  11 rater á 1.450 kr.

  6. – 9. klasse

  11 rater á 1.525 kr.  (inkl. studietur).

  Søskendemederation.

  2. barn: 300 kr.  i rabat
  3. barn: 600 kr. i rabat.

  4. barn:  er gratis

  Herudover opkræves et beløb på 50 kr. til daglig frugtordning.

   

  SFO & Juniorklub

  Pris per måned

  SFO  (0. kl.-3. kl.)
  1. barn:   925 kr.

  2. barn:   675 kr.

  3. barn    425 kr.

  Pris Juniorklub  (4. kl.-9. kl.)
  550- kr. pr. barn.


  Børnehaven Spiren

   Pris per måned

  1. barn:   2422 kr.
  2. barn:   1372 kr.

  Inkl. morgen- og eftermiddagsmad