Her er du:
Forside » Nr. Asmindrup Friskoles historie

Nr. Asmindrup Friskole - en historie om fællesskab og engagement

Nr. Asmindrup Friskole i fugleperspektiv

Lukning af folkeskolen i Nr. Asmindrup

I december 2008 besluttede et flertal i Odsherred Kommune at lukke Nr. Asmindrup Folkeskole med effekt fra august 2010. Der skulle i stedet oprettes en kommunal specialskole i skolebygningerne. Skolen skulle lukke, selvom byen var i positiv udvikling og med stigende elevtal. Det var byen bestemt ikke enig i. Borgere og forældre stiftede ”Nr. Asmindrup Friskole Støtteforening” for at afdække, om der i lokalområdet var støtte og engagement til oprettelse af en lokal friskole i Nr. Asmindrup. Og det var der –  massiv støtte og opbakning til et friskoleprojekt. 

Opstart af friskole i pavilloner

Med et beskedent startpunkt i lejede pavilloner på et stykke jord bag skolen, venligst udlånt af kommunen, tog de engagerede borgere første spæde skridt mod at realisere deres vision. 

Modet og beslutsomheden hos de involverede familier kom tydeligt til udtryk, da man gik til banken for at sikre et lån på omkring 1 million kroner. I solidaritet og tro på projektet kautionerede 42 familier for 25.000 kr. hver. I et symbolsk træk af fælles forventning og håb, lavede skolens formand en aftale med den lokale præst om, at kirkeklokkerne skulle ringe som tegn på bankens godkendelse – en aftale, der kulminerede kl. 15 den dag, med klokkernes klang som bekendtgørelse af skolens begyndelse.

Fra den spæde start med 55 elever er Nr. Asmindrup Friskole vokset til i dag at huse ca. 160 elever. Skolens kerneidentitet bygger på et solidt fundament af trivsel, udendørsundervisning, bevægelse, sundhed og læsning. Hver dag integreres disse elementer i skolens rutiner, eksemplificeret ved en halv times løb og leg, efterfulgt af læsestunder.

Flytning tilbage til murstens-skolen

I 2016 blev et nyt kapitel skrevet i skolens historie, da friskolen endelig fik lov at købe skolens bygninger og kunne få lov at flytte ind. Dette ejerskab inspirerede igen forældrene til at engagere sig  i at vedligeholde og forbedre skolens faciliteter. Friskolens tilknytning til naturen blev forstærket med etablering af undervisningsfaciliteter i Annebergskoven, hvor eleverne bl.a. undervises i “udedag” matematik og naturfag, og hvortil transporten foregår på cykler på de planlagte dage.

Personalet på Nr. Asmindrup Friskole kendetegnes ved deres innovative tilgang til læring og pædagogik, altid parate til at afprøve nye idéer. Med små klassestørrelser sætter skolen en ære i individuel opmærksomhed på elevernes behov, og med en særlig opmærksomhed rettet mod ordblindhed.

Børnehaven Spiren

I 2021 ekspanderede friskolens engagement endnu videre, med åbningen af en tilhørende børnehave, Spiren, der bærer de samme værdier og ambitioner som skolen. Dette initiativ har skabt et endnu stærkere fundament for udvikling og sammenhæng fra en tidlig alder.

På Nr. Asmindrup Friskole er der en dyb forståelse for skolens rolle i samfundet – ikke blot at matche den folkeskoleundervisning, som eleverne ellers ville modtage, men at forberede dem til livet i et demokratisk samfund, hvor frihed og folkestyre værdsættes. Gennem skemalagte emneuger og dialog om demokrati opbygger vi grundlaget for denne forståelse.

Samhørighed og fælles ansvarlighed er kernen i vores fællesskab. Vi opmuntrer forældre til at engagere sig tæt i skolens liv – ikke kun gennem deres økonomiske bidrag, men også ved aktiv deltagelse i generalforsamlinger, arbejdsdage, praktisk hjælp ved udflugter, lejrskole og i den daglige drift. Dette engagement er afgørende for vores succes.

Projekt Skolesti

Projekt Skolesti er endnu et eksempel på, hvordan Nr. Asmindrup Friskole hviler på fællesskabets kraft. Sammen skaber vi en skole, hvor alle føler sig velkomne.

Vi byder interesserede familier velkommen til at blive en del af vores voksende fællesskab, hvor vi sammen skaber de bedste rammer for vores børns skoleliv.