Nr. Asmindrup Friskoles historie

2022

Officiel indvielse af Børnehaven Spiren d. 5. marts

Odsherreds borgmester Karina Vincentz indviede officielt Spiren, der også blev fejret med musik, fællessang, smukke kager, pandekager og halmballe-disco. Ved indvielsen blev sløret også løftet for Spirens flotte Sponsortavle, lavet af forælder og kunstner Sanne Schomburg. Tavlen hædrer al den helt nødvendige støtte som projektet har nydt.

2019-21

Børnehaven Spiren etableres

Spiren er en drøm og et håb om en børnehave i Odsherred, som spejler sig i Nr. Asmindrup Friskoles værdier og evne til at skabe ”én stor familie”.

Et sted, hvor man som familie tager ejerskab i sit barns børnehaveliv, føler sig hjemme og har lyst til at være med til at løfte i flok omkring udviklingen af børnehaven, både inde- og udendørsmiljø.


Drømmen om ”Spiren” voksede igennem årene, både små og store bump mødte vores vej. Engang tilbage i 2019 begyndte Spiren for alvor at sætte sine grundsten, en større gruppe forældre kom med i drømmen og sammen med hele vores lokalsamfund fik vi stablet den fantastiske børnehave på benene som vi i 2021 stolt kan kalde ”Vores Børnehave Spiren”. 

I Spiren har vi plads til 40 børn i alt, fordelt i to stuer. Børnene er blandet af alder, vi går meget op i at lave aktiviteter på kryds og tværs af alder, men dele dem op i forbindelse med fx skolebørn mv.

Børnene ”spirer” og udvikles i deres samarbejde på kryds af aldre, de store lærer bl.a. at hjælpe, tage hensyn mv. De små ser op til de store, spejler sig og får lyst til læring.

Skolens ledelse
Skoleleder Nicoline Enemark siden 2021
Viceskoleleder Torben Pedersen siden 2021
Nr. Asmindrup Friskole i fugleperspektiv
Tidligere skoleledere
Morten Juul Pedersen 201X-x 
Klatretårn til Spiren

2011-

Etablering af et pædagogisk fundament

Bestyrelsens store opgave var at ansætte en kreativ og engageret skoleleder, som kunne ansætte lærere og pædagoger og bistå etablering af et pædagogisk fundament.

Opgaver for bestyrelse og arbejdsgrupper fungerer og der er altid projekter,

Nr. Asmindrup Friskole i fugleperspektiv

2010

Nr. Asmindrup Friskole åbner

Nr. Asmindrup Friskole åbnede søndag d. 8. august 2010

2009

IKKE en Protestskole

Nr. Asmindrup Friskole er IKKE en protestskole, som ”blot” skal oprettes i protest mod de lokale politikeres beslutning om at lukke den lokale skole. At der i Nr. Asmindrup oprettes en friskole, skal ses som et udtryk for, at vi er mange, der fortsat ønsker en lille lokal skole for vores børn. En skole der tilbyder trygge rammer for vores børn. En skole der i høj grad formår at være anerkendende, inkluderende og mangfoldig – både i forhold til undervisning og elever. En skole der bygger på fællesskab og fælles ansvarlighed. En skole der kan og tør tænke anderledes i forhold til undervisning – herunder at forankre de mange fantastiske muligheder, som vores omliggende natur tilbyder i den daglige undervisning.

Nr. Asmindrup Friskole opstår endvidere i erkendelse af, at et lille lokalsamfund som dette fortsat bør have en skole, som er samlingspunktet for byens borgere – en forudsætning for at byen fortsat er i udvikling. Siden starten af 2009 har over 30 engagerede borgere været tæt involveret i diverse arbejdsgrupper omhandlende pædagogik, kommende skolebygninger, Friskolens økonomi, PR-arbejdet i forhold til skolen, og der er nedsat en arrangementsgruppe, der varetager planlægningen af diverse støttearrangementer for Friskolen.

Der har gennem hele processen været afholdt arbejdsgruppemøder, stormøder, borgermøder og arrangementer, der alle har haft til hensigt at støtte Friskolen økonomisk.

I november 2009 blev der afholdt stiftende generalforsamling, og foreningen ”Nr. Asmindrup Friskole” blev dannet, der blev valgt skolebestyrelse, og indskrivningen af elever til Friskolen blev påbegyndt.

I 2010 stiftes Nørre Asmindrup Friskole Forening med vedtægter og bestyrelse. Friskoleforeningen har indledt et samarbejde med Merkur bank, som har specialiseret sig inden for alternative og bæredygtige projekter herunder friskoler.

Der er med kommunen indgået en forpagtningsaftale af jorden bagved den nuværende skole.

Arbejdsgruppen Byg/økonomi har indhentet to bæredygtige og seriøse tilbud på skolebygninger.

2008

Nr. Asmindrup Friskole Støtteforening

I december 2008 besluttede et flertal i Odsherred Kommune at lukke Nr. Asmindrup folkeskole med effekt fra august 2010. Samtidigt oprettes en kommunal specialskole i skolebygningerne. Skolen skulle lukke selvom byen var i positiv udvikling, og med stigende elevtal.

Det var byen bestemt ikke enig i. Uanede  møder og dialog påvirkede ikke beslutningen. Borgere og forældre stiftede ”Nr. Asmindrup Friskole Støtteforening” for at afdække, om der i lokalområdet var støtte og engagement til oprettelse af en lokal friskole i Nr. Asmindrup.

Det var der! Massiv støtte og opbakning til et Friskoleprojekt. Efter stiftende generalforsamling var medlemstallet hurtigt langt over 100.