Værdigrundlag og pædagogisk profil

Mangfoldig undervisning gennem
Tryghed - Anerkendelse - Engagement - Fællesskab

 Vi lærer og husker allerbedst gennem gode oplevelser, der sætter spor i hukommelsen.  Derfor skal undervisning tilrettelægges og udøves på mangfoldige måder. Hos os kan undervisning foregå på tværs af klassetrin og fag og både inde og ude. Vi afprøver teori i praksis og omsætter ligeså gerne erfaring til teori. Undervisningen skal tilgodese den enkelte elevs faglige niveau.

Udeliv & natur

Nr. Asmindrup Friskoles beliggenhed nær skov, mark og strand gør det naturligt at børnene udfolder sig fysisk hver dag. Vi inddrager den nære og dejlige natur i undervisningen. Udekøkken, køkkenhaver, bålplads og shelterplads er lige udenfor døren og bruges aktivt i den daglige undervisning.

At arbejde i nærvær med naturen skaber harmoni og giver indsigt og og ansvar for miljø og klima. Friskolen har fået stillet et stykke af skoven til rådighed, som vi benytter på ugentlige udedage, der bl.a. omfatter cykelture til Annebergskoven, hvor naturen danner ramme for dagens undervisning.

Rummelighed

Skolen favner bredt og er fordomsfri. Alle børn har kompetencer, alle børn kan lære noget, og alle børn kan bidrage med noget. Ved at tage udgangspunkt i barnets ressourcer frem for begrænsninger, baner vi vejen for trivsel og udvikling. At vi er forskellige giver blot en yderligere dimension i målet om en rummelig skole, dog med den viden at Nr. Asmindrup Friskole ikke vil være det rette undervisningstilbud til alle elever.

Bevægelse & sundhed

Bevægelse og sundhed – er  to ting der hænger sammen. Vi prioriterer derfor den fysiske  udfoldelse højt i løbet af hele skoletiden fra 0.-9. klasse. Lege- og sportsaktiviteter flettes ind i den faglige undervisning, hvor vi bruger skolens grønne omgivelser og naturen som springbræt til et sundt, aktivt og motiverende børneliv.

Forældresamarbejde

Skolen bygger på et forpligtigende fællesskab med mange fælles opgaver. Her er forældrenes engagement og deltagelse en vigtig forudsætning – både i dagligdagen og ved særlige arrangementer. Forældresamarbejdet er ikke bare en vigtig, men også nødvendig ting på en skole som vores. Vi forventer, at forældre engagerer sig i skolens liv og tager del i de aktiviteter, der fremmer trivslen og det levende fællesskab i og omkring skolen, uanset om det er til fester eller i forbindelse med den fælles rengøring og vedligeholdelse af skolen. Alle har ret til at tage initiativ til aktiviteter og dermed være med til at præge og udvikle deres børns skole. Mere om bestyrelsen og forældresamarbejde

IT i undervisningen

IT er kommet for at blive – og er derfor også en del af friskolens undervisning. Vi ønsker at give børnene en naturlig og tryg tilgang til de muligheder IT og netbaseret undervisning giver. Vi inddrager derfor IT i undervisningen, når det giver mening som en del af en varieret undervisning. Skolen har computere til udlån, men mange elever i udskolingen vælger at have deres egen bærbare med i skole.  

Anerkendelse

Børn lærer og udvikler sig  gennem nysgerrighed og via stærke relationer til kammerater og voksne. Det betyder, at vores kommunikation med børn, forældre og medarbejdere sker anerkendende – idet vi altid holder os den andens gode intention for øje.

Anerkendende pædagogik handler om at gå på opdagelse i det, der lykkes, og udveksle de bedste erfaringer og oplevelser. Vi ønsker altid at undersøge, hvad der fungerer bedst for den enkelte og for gruppen – og bygge videre på dette i fællesskab.

Den kontakt, vi skaber til hinanden, og den måde, vi møder børnene på, har stor betydning for deres trivsel og udvikling. Mennesker vokser gennem anerkendelse og respekt.

Fællesskab og ansvarlighed

Helt fra barn er det vigtigt for alle at kunne omgås hinanden på en ordentlig måde og ved naturligt at føle ansvar. Den bedste måde er at lære det fra helt lille. I skolesammenhæng er der en enestående mulighed for at lære dette og bruge det naturligt i hverdagen. At kunne tage ansvar, både for sig selv og fællesskabet, er en vigtig egenskab, uanset om man er elev, medarbejder eller forælder.