Her er du:
Forside » Friskole » Løb og Læs

Undervisningen

Morgenløb

Vi starter skoledagen med 20 minutters udendørs løb, leg og bevægelse.  Det gælder om at få en god og sjov start på dagen, hvor pulsen kommer op.

Vores nye flotte skolesti bliver brugt i al slags vejr sommer og vinter. 

Læs

Læs er en fordybelsesstund, hvor der læses i klasserne. De yngste får læst højt og de ældre læser på eget niveau – skøn eller faglitteratur. Nogle elever lytter til lydbøger. Man kan låne bøger i klassen eller selv have bøger med hjemmefra. 

 Læs er en del af danskundervisningen og ligger for de fleste klassers vedkommende om morgenen efter morgenløbet.

At kunne læse påvirker alle andre fag positivt. Alle børn skal læse hver dag – både i skolen og hjemme – og det er vigtigt at man læser i bøger, der passer i sværhedsgrad. 

Spørg dansklæreren, hvis du er i tvivl om niveauet.

Hvad er pointen?

Morgenmotion

 • Pulsen op, gang i kroppen, vågen!
 • Styrket sammenhold og fællesskab på tværs af årgange
 • Positive relationer og hensyn til hinanden
 • Glæde ved at være sammen om leg og motion
 • Gode vaner i forhold til motion og bevægelse
 • Opleve motions positive virkning på koncentrationen
 • Alle elever er aktivt med

Morgenlæsning

 • Regelmæssig, daglig læsning
 • Øget læsehastighed
 • Udvidet ordforråd og genrekendskab
 • Gode læserutiner og læsestrategier
 • Glæde og større læselyst
 • Mod på at læse tykke bøger
Vi læser