Løb og læs på tværs af klassetrin

Vi starter dagen med 20 minutters motion og bevægelse. Vi løber eller danser eller leger.

Mere motion i skoletiden gør det lettere at lære og giver bedre kondition og koncentration.

Morgenløb følges af 25 minutters læsning, hvor eleverne læser fag- og skønlitteratur efter eget valg.

At kunne læse påvirker alle andre fag positivt. Faste læsebånd gør elever til dygtige læsere.

Læsemodulet er en del af vores dansktimer, og indeholder også fagtekster.  

For kontinuitet afslutter eleverne dagens læsning med at skrive læse-logbog.

Hvad er pointen?

Morgenmotion

 • Pulsen op, gang i kroppen, vågen!
 • Styrket sammenhold og fællesskab på tværs af årgange
 • Positive relationer og hensyn til hinanden
 • Glæde ved at være sammen om leg og motion
 • Gode vaner i forhold til motion og bevægelse
 • Opleve motions positive virkning på koncentrationen
 • Alle elever er aktivt med

Morgenlæsning

 • Regelmæssig, daglig læsning
 • Øget læsehastighed
 • Udvidet ordforråd og genrekendskab
 • Gode læserutiner og læsestrategier
 • Glæde og større læselyst
 • Mod på at læse tykke bøger
Vi læser