Kalendre for skoleåret

Skoleskemaer og lektiekalendre

Ferieplan for Skoleår 2021 – 2022

Med forbehold for ændringer

9. august 2021 1. skoledag for 1.-9. klasse
10. august 2021 1. skoledag for børnehaveklasse

18.– 24. oktober 2021 Efterårsferie
SFO og Juniorklub er åben for tilmeldte elever

20. december 2021 – 2. januar 2022 Juleferie/Lukkedage mellem jul og nytår. SFO er åben fra 20.-23. december for tilmeldte elever. Spiren åben 20.-24. december

14. – 20. februar 2022 Vinterferie

11. – 18. april 2022 Påskeferie/ Lukkedage i SFO, JK og Spiren

13. maj 2022 St. Bededag / Lukkedage i SFO, JK og Spiren

26. – 27. maj 2022 Kr. Himmelfartsferie
Lukkedag fredag efter Kr. Himmelfart i SFO, JK og Spiren

6. juni 2022 2. Pinsedag

27. juni 2022 – 07. august 2022 SommerferieSFO og Juniorklub er åben for tilmeldte elever, Spiren er åben

 

Ferieplan for Skoleår 2022 – 2023

Med forbehold for ændringer

8. august 2022 1. skoledag for 1.-9. klasse
9. august 2022 1. skoledag for børnehaveklasse

17. – 23. oktober 20212 Efterårsferie
SFO og Juniorklub er åben for tilmeldte elever, Spiren åben

19. december 2022 – 1. januar 2023 Juleferie/Lukkedage mellem jul og nytår. SFO, Juniorklub er åben fra 19.-23. december for tilmeldte elever, Spiren åben

13. – 19. februar 2023 Vinterferie
SFO og Juniorklub er åben for tilmeldte elever, Spiren åben

3. – 10. april 2023 Påskeferie/ Lukkedage i SFO, JK og Spiren

5. maj 2023 St. Bededag / Lukkedag i SFO, JK og Spiren

18. – 19. maj 2023 Kr. Himmelfartsferie
Lukkedag fredag efter Kr. Himmelfart i SFO, JK og Spiren

29.05.2023 2. Pinsedag

26.06.2023 – 09.08.2023 Sommerferie/SFO og Juniorklub er åben for tilmeldte elever, Spiren åben

Madlavning på skoleskemaet
Nr. Asmindrup Friskole - sløjd