Kalendre for skoleåret

Skoleskemaer og lektiekalendre

Ferieplan for Skoleår 2023 – 2024

Med forbehold for ændringer

1. skoledag,torsdag den 10. august 2023

1. skoledag 0. klasse, fredag d. 11. august 2023

 Efterårsferie lørdag den 14. oktober – søndag den 22. oktober 2023

SFO og Juniorklub er åben for tilmeldte elever, Spiren åben

Juleferie onsdag den 20. december 2023 – onsdag den 3. januar 2024

SFO, Juniorklub og Spiren er åben for tilmeldte elever 20.-22.12 + 2.-3.1.24

Lukkedage ml. jul og nytår

Vinterferie lørdag den 10. februar – søndag den 18. februar 2024

SFO og Juniorklub er åben for tilmeldte elever, Spiren åben

Påskeferie lørdag den 23. marts – mandag den 1. april 2024

Lukkedage i SFO, Juniorklub og Spiren

Kr. Himmelfartsferie torsdag den 9. maj – søndag den 12. maj 2024

Lukkedag fredag efter Kr. Himmelfart i SFO, Juniorklub og Spiren

Pinseferie lørdag den 18. maj – mandag den 20. maj 2024
Grundlovsdag onsdag den 5. juni 2024 

Sommerferie fra torsdag d. 27. juni 2024

SFO og Juniorklub er åben for tilmeldte elever, Spiren åben