Her er du:
Forside » Friskole » Årshjul

Årets gang på Nr. Asmindrup Friskole

Traditioner og ritualer

0. klasses første skoledag i august

Første dag i børnehaveklassen markerer vi med en flot flag-allé, hvor alle skolens elever tager imod de nye skolebørn og deres forældre. Det er en stor dag, hvor vi fejrer skolelivets start og byder velkommen til friskolens fællesskab.

Derfor får alle de nye elever også overrakt en hvid rose af deres vennebørn fra 4. klasse, der tager godt imod dem og byder dem velkommen.

Herefter er det tid til at have en rigtig time i klassen, mens mor og far drikker kaffe og snakker med de andre forældre i klassen. 

Dagen slutter tidligt, så alle sommerfuglene i maverne kan falde helt til hvile. 

Fælles lejrskole for alle klasser

En af skolens vigtige hjørnesten er vores fælles lejrskole, hvor vi en gang om året sammen tager afsted i tre dage. Formålet er at styrke fællesskaber og venskaber på tværs af klasser og relationerne mellem børn og voksne. 

De ældste elever cykler som oftest ud til lejrskolen og overnatter i telte. De yngste bliver kørt i bus og sover på sovesale.

 

Arbejdslørdage i april og september

To gange om året holder vi forældrearbejdsdage – hvor vi er afhængige af, at forældregruppen engagerer sig og forpligter sig på små og store opgaver. Vi ønsker os ikke forældre, der ”kan det hele” men forældre, der tør kaste sig ud i en opgave og også tage ved lære af en anden i et arbejdsfællesskab. Bedsteforældre og elever giver typisk også en hånd med.

Åbent hus - Friskolernes dag

Mange forældre, bedsteforældre og interesserede børn med deres forældre besøger friskolen. De er i høj grad med til at skabe god stemning dagen igennem, både i den fastlagte undervisningsaktivitet og i de åbne værksteder.

Mange kommer for at se og høre mere om friskolens profil, undervisning og fysiske rammer ude og inde.

Motionsdag i Anneberg Skov

Fredag før efterårsferien tager alle elever til Anneberg Skov for at deltage i årets motionsløb.

SFOen åbner i Barkladen i Anneberg Skov for de yngste. Elever fra 4.-9. klasse cykler de 3 kilometer ud til skoven. Her er der fælles opvarmning til årets posteløb, hvor eleverne på halvanden time skal tilbagelægge så mange poster som muligt i den kuperede skov. Spirens storebørnsgruppe kommer også og deltager sammen med de store børn fra friskolen.

Eleverne er altid topmotiverede og giver den fuld gas fra start til slut.

Bedsteforældredag

Eleverne skriver selv invitation til deres bedsteforældre, om at komme til hyggeligt samvær om at julepynte skolen.

I klasserne bliver der klippet julepynt, lavet kravlenisser og hygget med julemusik, kaffe og julekager.

1. klasse har ugerne forinden øvet krybbespil, lavet kulisser og syet kostumer. Det er en flok stolte elever, som fremfører årets krybbespil for bedsteforældre og elever.

Udenfor laver elever og bedsteforældre juledekorationer, mens andre klargør og pynter skolens juletræ. Ved bålet bliver der varmet gløgg, og i SFO’en dufter der af jul og æbleskiver. Fælles dans om juletræet og kædedans rundt på skolen.

Juleafslutning

Hele skolen går i Nr. Asmindrup kirke og synger julesange. Herefter er der hygge i klasserne og dans om juletræet.

Fastelavn

Hvert år holder vi fastelavnsfest på skolen. Børn og voksne møder udklædte i skole.
 
Hver klasse laver en aktivitetsbod, som de andre børn kan prøve. Det kan være bide-til-bolle, snørebåndsspisning, gyserrum, præcisionskast o.s.v., som eleverne finder på.
 
Vi slår katten af tønden i skolegården. Herefter laver vi sambaoptog og catwalk i gymnastiksalen, og dernæst fastelavnsboller og kakao.

Dyrskue

Dyrskuet er det elevernes kæledyr, der er med i skole. Kaniner, hunde, katte, marsvin, heste, høns og fugle har vi oplevet!

Skolen vrimler med elever, dagplejebørn og børnehavebørn fra de omkringliggende byer. Forældre, bedsteforældre, venner og bekendte møder talrigt op.

Eleverne sælger forfriskninger, og børn og barnlige sjæle kan muntre sig i elevernes aktivitetsboder. Der er fiskedam, tombola, dåsekast, flødeskumskast, ”kartoffel-klask”, vandballonsdart m.m.

Elevrådsfest

Elevrådet arrangerer hvert forår en fest for alle skolens elever. Hvert år har sit eget tema.

Motionsløb - Aktieløb

I foråret afholdes i samarbejde med støtteforeningen det årlige motionsløb for eleverne. Udover at komme ud og få rørt sig, er formålet at tjene penge til næste års lejrskole via salg af løbeaktier til familiemedlemmer, venner og lokale virksomheder.

En del af beløbet går desuden til et godgørende formål, som besluttes af elevrådet.

Sommerfest

Støtteforeningen står i samarbejde med skolen for en fest i juni, hvor friskolens elever fremviser elementer af det arbejde, de har lavet i deres emneuge. Det er en herlig aften med fælles spisning, lege for børn og voksne, et kæmpe kagebord, diskotek, boldspil og hygge.

sidste skoledag

9. klasses sidste skoledag

Karamelkast, lærerquiz, fis og ballade. En lille smule vand…