Læsning
Udeliv
Bevægelse

De pædagogiske profilområder

Børn vokser af, at vi tror på at de kan. Vi pakker ikke børnene ind i vat – men sender dem ud i al slags vejr for at prøve kræfter med sig selv, hinanden og naturen.

Vi ser, at vores børn udvikler selvtillid, når vi giver dem passende udfordringer og støtter dem i også at klare modvind og svære situationer, som niver lidt.

Madlavning på skoleskemaet
Hjemkundskab
sidste skoledag

Udeundervisning

Børn lærer bedst gennem både oplevelser, handling og forståelse – helhedslæring. Udeundervisning er en vigtig del af den daglige undervisning, der giver mulighed for konkret læring gennem oplevelse og handling. I klasseværelset tilføres den sidste læringsform – forståelsen – idet eleverne lærer om det de laver udenfor.

At blive optaget af et emne skaber engagement, indlevelse og er derfor det bedste udgangspunkt for læring og udvikling. 

 

Vi underviser tæt på hverdagens problemstillinger og udfordringer

Engagement smitter og motiverer – så et engageret personale både i skole og børnehave er kernen i det gode læringsmiljø. Vi vægter samarbejdsfællesskaber på tværs i organisationen, da forskellige fagligheder er en styrke, når de drives af et fælles engagement på kerneopgaven.

Et stærkt og forpligtende forældreengagement er ligeledes en vigtig drivkraft og forudsætning for skolens fortsatte udviklingsproces. Det kommer til udtryk i mange forskellige arbejdsgrupper, hvor skolens og børnehavens forældre bidrager med mange forskellige kompetencer og reel arbejdskraft.

 

Løb og læs

Morgenritual på Nr. Asmindrup

Lektier for?

Nr. Asmindrup Friskole
Fokus på læsning og individuelt tilrettelagt undervisning

Vi oplever stærkest glæden ved at kunne og lykkes – når vi også
må opleve at fejle og mislykkes med det vi laver.

Hos os hylder vi den seje og vedholdende indsats, der rykker, mere end det perfekte resultat.

Mål og evaluering

Fag, prøver og evaluering

Nr. Asmindrup friskole følger fælles mål for følgende fag:

Dansk, matematik, engelsk, tysk, geografi, biologi og fysik/kemi.

Vi tilbyder folkskolens afgangsprøve efter 9. klasse med undtagelse af kristendom. Vi tilbyder også afgangsprøven i madkundskab efter 8. klasse.  

Se undervisningsmål for de enkelte fag i grundskolen hos Børne- og Undervisningsministeriet

Hvert år evaluerer vi undervisningen indenfor en af følgende faggrupper:

Humanistiske fag, Naturvidenskabelige fag, profilfag og kreative fag.

 

Statistik og tilsyn

Link til uddannelsesstatistik

Seneste prøvekarakterer efter 9. klasse.

Se den seneste tilsynserklæring 2022-2023

Se den seneste undervisningsmiljøvurdering  2021-2022 

(gældende til 2024)