Forældre

“Her siger alle godmorgen til hinanden!”

Som forældre på friskolen er du en del af et stærkt og forpligtende fællesskab.

Det betyder, at dit engagement i skolens dagligdag og traditioner er fundamentet for, at vi sammen kan lykkes med den fælles opgave. Alle kan bidrage med noget til det fælles projekt: fortsat at lave den bedste friskole for vores børn.

Vi forventer, at du deltager aktivt på forældremøder og til skolehjemsamtaler samt bakker op om skolens mange traditioner og arbejdsdage.  Du har desuden en mulighed for at bidrage til skolen med dine ideer og din tid ved at involvere dig aktivt i forældreråd, skolens støtteforening, skolebestyrelsen eller en projektarbejdsgruppe. Der er også mulighed for at hjælpe med kørsel, kagebagning og meget mere i forbindelse med arrangementer, ekskursioner og lejrskole.

I forbindelse med udviklingen af skolens udeområde: “Projekt Skolesti” er der en helt unik mulighed for at “sponsere” med pengebeløb og frivillig arbejdskraft til alle delprojekterne, som planlægges og etableres i samarbejde med Spirens støtteforening.

En nærværende dialog mellem skole og hjem er altid grundlæggende for det gode samarbejde. Det betyder, at forældre og lærere/pædagoger tager fat i hinanden, hvis der opstår bekymringer omkring et barns trivsel og udvikling. Vi laver sammen aftaler om en fælles indsats, sådan at problemer kan tages i opløbet, inden de får lov at vokse sig store. 

Vi kommunikerer anerkendende med hinanden. Det betyder, at vi altid tror på den andens gode intention. Vi anerkender, at der er forskellige perspektiver på en sag og lytter til hinanden. Når emnet er følsomt, er det ofte en god idé at tale sammen fremfor at skrive en mail. 

Princip for opsparing i klassekasser 

Alle klasser har mulighed for at etablere klassekasser, som forvaltes af forældre. Klassekasser baseres på solidaritet, dvs. frivillige indbetalinger, salg og opsparing fx via omdeling af kirkeblad m.v.  Alle klassens børn skal ligeligt have mulighed for at få del i klassekassens beløb uanset hvor længe, man har gået i klassen eller hvor aktiv man har været i indsamlingen af midler. Klassekassen kan i samarbejde med klasselæreren anvendes fx til frikvartersspil til klassen, trivselsoplevelser for klassen eller ekstraordinære aktiviteter på studieturen.