Forældre

Rengøring – fremgangsmåde

Rengøringsartikler

Rengøringsplan 22-23

Forældre på Nr. Asmindrup Friskole

Princip for opsparing i klassekasser 

Alle klasser har mulighed for at etablere klassekasser, som forvaltes af forældre. Klassekasser baseres på solidaritet, dvs. frivillige indbetalinger, salg og opsparing fx via omdeling af kirkeblad m.v.  Alle klassens børn skal ligeligt have mulighed for at få del i klassekassens beløb uanset hvor længe, man har gået i klassen eller hvor aktiv man har været i indsamlingen af midler. Klassekassen kan i samarbejde med klasselæreren anvendes fx til frikvartersspil til klassen, trivselsoplevelser for klassen eller ekstraordinære aktiviteter på studieturen.