Årets gang på Nr. Asmindrup Friskole

Traditioner og ritualer

0. klasses første skoledag i august

Første dag i børnehaveklassen foregår med flag-allé og morgenmad sammen med klasselærer, klassepædagog, skoleleder og elevernes forældre.

Børnehaveklasse-eleverne får vennebørn, der overrækker dem en hvid rose, der altid bliver overrakt på elevens første skoledag.

Eleverne går så med børnehaveklasseleder Patricia og klassepædagog Lis ind i børnehaveklassen.

Børnene får nye skolebøger og løser lidt opgaver så de fine nye penalhuse kan komme i brug.

Lejrskole i september

Elever på kryds og tværs af alle klassetrin hygger sig med hinanden, både store og små. Nye venskaber dannes.

Vi har tidligere haft postløb med fokus på udeundervisning, samarbejde og trivsel. Eleverne var inddelt i 12 hold fra 0.-9. klasse, og det var en rigtig god oplevelse at se, hvordan elever fra de større klasser udviste ansvar og lederskab over for de yngre elever, og alle fik en god oplevelse. Om aftenen stod den på fest, bål, hygge, socialt samvær og Nattelygtevej.

Arbejdslørdage i april og september

To gange om året holder vi forældrearbejdsdage – hvor vi er afhængige af, at forældregruppen engagerer sig og forpligter sig på små og store opgaver. Vi ønsker os ikke forældre, der ”kan det hele” men forældre, der tør kaste sig ud i en opgave og også tage ved lære af en anden i et arbejdsfællesskab. Bedsteforældre og elever giver typisk også en hånd med.

Åbent hus - Friskolernes dag

Mange forældre, bedsteforældre og interesserede børn med deres forældre besøger friskolen. De er i høj grad med til at skabe god stemning dagen igennem, både i den fastlagte undervisningsaktivitet og i de åbne værksteder.

Mange kommer for at se og høre mere om friskolens profil og gruppestruktur med henblik på indskrivning i eksisterende grupper.

Motionsdag i Anneberg Skov

Fredag før efterårsferien tager alle elever til Anneberg Skov for at deltage i årets motionsløb.

0. og 1. klasse bliver kørt i skoven af forældre og bedsteforældre. Elever fra 2.-9. klasse cykler 3 kilometer ud til Barkladen i Anneberg Skov. Her er der fælles opvarmning til årets posteløb, hvor eleverne på halvanden time skal tilbagelægge så mange poster som muligt i den kuperede skov.

På posterne er der små opgaver som primært tager afsæt i teoretisk og praktisk viden fra ugens emneuge. Eleverne er altid topmotiverede og giver den fuld gas fra start til slut

Bedsteforældredag

Eleverne skriver selv invitation til deres bedsteforældre, om at komme til hyggeligt samvær om at julepynte skolen.

I klasserne bliver der klippet julepynt, lavet kravlenisser og hygget med julemusik, kaffe og julekager.

0. og 1. klasse har ugerne forinden øvet krybbespil, lavet kulisser og syet kostumer. Det er en flok stolte elever, som fremfører årets krybbespil for bedsteforældre og elever.

I teltet laver elever og bedsteforældre juledekorationer, mens andre klargør og pynter skolens juletræ. I bålhuset bliver der varmet gløgg, og i SFO’en dufter der af jul og æbleskiver. Fælles dans om juletræet og kædedans rundt på skolen.

Juleafslutning

Hele skolen går i Nr. Asmindrup kirke og synger julesange. Herefter er der hygge i klasserne og dans om juletræet.

Fastelavn

Hvert år holder vi fastelavnsfest på skolen. Børn og voksne møder udklædte i skole.
 
Hver klasse laver en aktivitetsbod, som de andre børn kan prøve. Det kan være bide-til-bolle, snørebåndsspisning, gyserrum, præcisionskast o.s.v., som eleverne finder på.
 
Vi slår katten af tønden i skolegården. Herefter laver vi sambaoptog og catwalk i gymnastiksalen, og dernæst fastelavnsboller og kakao.
Dyrskue på Friskolen

Dyrskue

Dyrskuet er elevernes kæledyr, der er med i skole. Kaniner, hunde, katte, marsvin, heste, høns og fugle har vi oplevet!

Skolen vrimler med elever, dagplejebørn og børnehavebørn fra de omkringliggende byer. Forældre, bedsteforældre, venner og bekendte møder talrigt op.

Eleverne sælger forfriskninger, og børn og barnlige sjæle kan muntre sig i elevernes aktivitetsboder. Der er fiskedam, tombola, dåsekast, flødeskumskast, ”kartoffel-klask”, vandballonsdart m.m.

Elevrådsfest

Elevrådet arrangerer hvert forår en fest for alle skolens elever. Hvert år har sit eget tema.

Motionsløb - Aktieløb

Sidst i maj afholdes det årlige motionsløb for eleverne. Et løb på 20 minutter, hvor eleverne løber så langt som muligt. Udover at komme ud og få rørt sig, er formålet at tjene penge til næste års lejrskole via salg af løbeaktier til familiemedlemmer, venner og lokale virksomheder.

Sommerfest

Arrangementsgruppen står for en fest i juni, hvor friskolens elever optræder med dans, sang, musik og bevægelse, som de har arbejdet med i ugens løb. Det er en herlig aften med fælles spisning, et kæmpe kagebord, diskotek, boldspil og hygge.

sidste skoledag

9. klasses sidste skoledag

Karamelkast, lærerquiz, fis og ballade. En lille smule vand…