Velkommen i Friskole, SFO og Børnehave

Tryghed, tillid og engagement
i mangfoldige fællesskaber

Nr. Asmindrup Friskole er et overskueligt miljø, hvor sammenhæng og gode overgange skaber en tryg hverdag for vores børn og elever.
Gamle og nye traditioner understøtter samvær på tværs af skoleklasser, SFO og børnehave. Vi er ikke opdelt i indskoling, mellemtrin og udskoling – men klasserne ”bor” i nærheden af deres venskabsklasser, som der tit er fælles aktiviteter med, f.eks. makkerlæsning og morgenløb.