Velkommen til Nr. Asmindrup Friskole      -  med fokus på læsning, udeundervisning og bevægelse
 Asmindrupvej 38  -  4572 Nr. Asmindrup  
Kontakt pr. e-mail
Kontor: 5932 8101- primært fra kl. 8-14
SFO:    2148 4645 Juniorklub 3071 4645 Pedel: Ronny Froggaard  4055 4560
Skoleårets traditioner
0. klasses første skoledag i august Det sker traditionen tro med flag-allé og morgenmad sammen med klasselærer, klassepædagog, skoleleder og elevernes forældre. Herefter overrækker vennebørnene børnehaveklasse- eleverne den hvide rose, der altid bliver overrakt på elevens første skoledag. Så går eleverne med børnehaveklasseleder Patricia og klassepædagog Lis, ind i børnehaveklassen. De får deres nye skolebøger, og der  laves lidt opgaver så de fine nye penalhuse kan komme i brug.
Lejrskole i september
  Det er ligeledes fantastisk at se, hvordan eleverne på kryds og tværs hygger sig med hinanden – både store og små, og der blev dannet flere nye venskaber. Vi havde postløb med fokus på udeundervisning, samarbejde og trivsel. Eleverne var inddelt i 12 hold fra 0.-9. klasse, og det var en rigtig god oplevelse at se, hvordan eleverne i de større klasser udviste ansvar og lederskab over for de yngre elever, så alle fik en god oplevelse. Om aftenen stod den på fest, bål, hygge, socialt samvær og Natte- lygtevej.
Mange forældre, bedsteforældre og interesserede børn samt forældre besøger friskolen. De er i høj grad med til at skabe god stemning hele dagen igennem, både i de fastlagte undervisningsaktiviteter og i de åbne værksteder. Mange kommer for at se og høre mere om friskolens profil samt gruppestruktur med henblik på indskrivning i eksisterende grupper. 
Fredag før efterårsferien tager alle elverne til Anneberg Skov for at deltage i årets motionsløb. Dagen starter med, at 0.-1. klasse bliver kørt i skoven af forældre og bedsteforældre. Friskolens 2.-9. klasse elever tager en rask cykeltur på 3 kilometer ud til Barkladen i Anneberg Skov. Alle varmer op inden løbet. Der venter årets posteløb, hvor eleverne på 1,5 time skal tilbagelægge så mange poster som muligt i den kuperede skov. På posterne er der forskellige små praktiske opgaver til eleverne. Opgaver som primært tager afsæt i teoretisk og praktisk viden fra ugens emneuge. Eleverne er altid topmotiverede og giver den alle fuld gas fra start til slut.
Bedsteforældredag I starten af  december bliver julen igen i år skudt i gang med den årlige bedsteforældredag.
Hele skolen går i  Nr. Asmindrup kirke og synger julesange. Herefter er der hygge i klasserne, indtil der traditionen tro bliver danset om juletræet.
2 arbejdslørdage h.h.v. forår  og efterår
Det sker med karamelkast, lærerquiz, fis og ballade samt en smule vand.
Hvert år holder vi fastelavnsfest på skolen. Børn og voksne møder udklædte i skole. Hver klasse laver en aktivitetsbod, som de andre børn kan prøve. Det kan f.eks. være bide til bolle, snørebåndsspisning, gyserrum, præcisionskast. Eleverne er meget kreative med at finde på boder. Der bliver slået katten af tønden i skolegården. Vi slutter dagen af med sambaoptog og catwalk i gymnastiksalen, og dernæst fastelavnsboller og kakao. Dyrskue
Vi afholder to arbejdslørdage hvert år- en i april og en i september. Her nyder skolen godt af alle de mange aktive og kompetente forældre og bedsteforældre.. Eleverne giver også en hånd. Der er fællesskab om en hyggelig frokost med kaffe og kage. En dejlig dag, hvor forældre har mulighed for at lære hinanden at kende. Friskolernes dag/åbent hus på Nr. Asmindrup Friskole. 
Der kan også købes diverse forfriskninger.
Motionsdag før efterårsferien
En dag hvor skolens elever sammen med deres bedsteforældre julehygger og pynter skolen op til jul.  Eleverne skriver forinden juleinvitationer til deres bedsteforældre,   I klasserne bliver der klippet julepynt, lavet kravlenisser og hygget med julemusik, kaffe og julekager.
0. klasse og 1. klasse har ugerne forinden øvet krybbespil, lavet kulisser og syet kostumer. Det er en flok stolte elever, som fremfører årets krybbespil for bedsteforældre og elever. I teltet laver elever og bedsteforældre juledekorationer, mens andre hjælper til med at få sat fod på skolens juletræ og pynte dette.
I bålhuset bliver der varmet gløgg, og i SFO’en dufter der af jul og æbleskiver. Bedsteforældredagen bliver afsluttet med fælles dans om juletræet og den årlige kædedans rundt på skolen til tonerne fra ”nu  det jul igen”.
Sidste dag før juleferien
Fastelavn
På dyrskuet kan man opleve elevernes udstillede kæledyr. Der er kaniner, hunde, katte, marsvin, heste, høns og fugle m.m. Skolen vrimler med elever, dagplejebørn og børnehavebørn fra de omkringliggende byer. Forældre, bedsteforældre, venner og bekendte møder talrigt op.
Eleverne sælger forskelige forfriskninger, og børn og barnlige sjæle kan muntre sig i elevernes aktivitetsboder. Der er fiskedam, tombola, dåsekast, flødeskumskast, ”kartoffel-klask”, vandballonsdart m.m.
Elevrådsfest Elevrådet arrangerer hvert forår en fest for alle skolens elever. Hvert år har sit eget tema, i 2017 var det yin/yan.
9. klasses sidste skoledag
Motionsløb Sidst i maj afholdes det årlige motionsløb for eleverne. Et løb på 20 minutter, hvor eleverne løber så langt som muligt. Udover at komme ud og få rørt sig, er formålet at tjene penge til næste års lejrskole via salg af løbeaktier til familiemedlemmer, venner og lokale virksomheder.
Sommerfest Sommerfest som forberedes af arrangementsgruppen holdes i juni,  hvor friskolens elever optræder med dans, sang, musik og bevægelse, som de har arbejdet med i ugens løb. Det er en herlig aften med fælles spisning, et kæmpe kagebord, diskotek, boldspil og hygge. Sidste skoledag
Forside Om Friskolen Indskrivning, priser, skolekort m.v. Ansatte Undervisning Lektiekalendere Udeskole Skema, ferieplan og aktivitetskalender Forældreopgaver Traditioner i årets løb SFO og juniorklub Video Bestyrelse, støtteforening, referater m.v.
Traditioner i årets løb