Velkommen til Nr. Asmindrup Friskole      -  med fokus på læsning, udeundervisning og bevægelse

Valg af tilsynsførende

  Der føres årligt tilsyn med skolens undervisning for at afdække, om friskolen lever op til Undervisningsministeriets kriterier.  På generalforsamling d. 25. marts 2014 blev Aksel Goth valgt som friskolens tilsynsførende. Aksel er certificeret tilsynsførende og lever op til de lovmæssige krav. På forældre arbejdslørdagen d. 20. maj var der ligeledes varslet valg af tilsynsførende for perioden 2017-2021. Friskolens bestyrelse havde opstillet nuværende certificerede tilsynsførende Aksel Goth. Der var ingen øvrige opstillede kandidater. Aksel Goth blev valgt enstemmigt af de ca. 70 fremmødte forældre. Referat: Morten Juul Pedersen, skoleleder . Aksel Goth, Ib Schønbergs Allé 11, 2. th 2500 Valby I kan på følgende link https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139500  læse mere om regler for tilsyn på de Frie Skoler.
 Asmindrupvej 38  -  4572 Nr. Asmindrup  
Kontakt pr. e-mail
Kontor: 5932 8101- primært fra kl. 8-14
SFO:    2148 4645 Juniorklub 3071 4645 Pedel: Ronny Froggaard  4055 4560
Forside Om Friskolen Indskrivning, priser, skolekort m.v. Ansatte Undervisning Lektiekalendere Udeskole Skema, ferieplan og aktivitetskalender Forældreopgaver Traditioner i årets løb SFO og juniorklub Video Bestyrelse, støtteforening, referater m.v.