Velkommen til Nr. Asmindrup Friskole      -  med fokus på læsning, udeundervisning og bevægelse

Valg af tilsynsførende

  Der føres årligt tilsyn med skolens undervisning for at afdække, om friskolen lever op til Undervisningsministeriets kriterier.  På forældrearbejdsdagen den 11. september var der varslet valg af tilsynførende. Friskolens bestyrelse havde opstillet certificeret tilsynsførende, Hans Brandt. Der var ingen øvrige opstillede kandidater. Hans blev valgt enstemmigt af de ca. 40 fremmødte forældre. Hans Brandt Næbbevej 8 4534 Hørve Læs mere i bekendtgørelsen om valg af til´synsførende på de frie skoler. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139500  Mødeleder: Dennis Høilund, skolebestyrelsen Referent: Nicoline Enemark, skoleleder
 Asmindrupvej 38  -  4572 Nr. Asmindrup  
Kontakt pr. e-mail
Kontor: 5932 8101- primært fra kl. 8-14
SFO:    2148 4645 Juniorklub 3071 4645 Pedel: Ronny Froggaard  4055 4560
Forside Om Friskolen Indskrivning, priser, skolekort m.v. Ansatte Undervisning Lektiekalendere Udeskole Skema, ferieplan og aktivitetskalender Forældreopgaver Traditioner i årets løb SFO og juniorklub Video Bestyrelse, støtteforening, referater m.v.