Velkommen til Nr. Asmindrup Friskole      -  med fokus på læsning, udeundervisning og bevægelse

Nr. Asmindrup Friskoles historie

I december 2008 besluttede et flertal i Odsherred Kommune at lukke Nr. Asmindrup folkeskole. Dette bliver effektueret fra august 2010, hvor der samtidig oprettes en kommunal specialskole i de eksisterende skolebygninger. Dette på trods af at byen gennem de seneste år har haft en positiv udvikling, og at skolens elevtal har været stigende. Der var i byen massiv modstand mod denne drastiske beslutning, og der blev med møder og dialog gjort store anstrengelser for at påvirke politikkernes beslutning – dog uden held. På den baggrund stiftede en gruppe borgere og forældre ”Nr. Asmindrup Friskole Støtteforening”. Formålet var at afdække, om der i lokalområdet var støtte og engagement til oprettelse af en lokal friskole i Nr. Asmindrup. Det viste sig hurtigt, at der i lokalområdet var massiv støtte og opbakning til et Friskoleprojekt. Der blev afholdt stiftende generalforsamling, valgt bestyrelse, og foreningens medlemstal voksede hurtigt til langt over 100 medlemmer. Nr. Asmindrup Friskole er IKKE en protestskole, som ”blot” skal oprettes i protest mod de lokale politikeres beslutning om at lukke den lokale skole. At der i Nr. Asmindrup oprettes en friskole, skal ses som et udtryk for, at vi er mange, der fortsat ønsker en lille lokal skole for vores børn. En skole der tilbyder trygge rammer for vores børn. En skole der i høj grad formår at være anerkendende, inkluderende og mangfoldig – både i forhold til undervisning og elever. En skole der bygger på fællesskab og fælles ansvarlighed. En skole der kan og tør tænke anderledes i forhold til undervisning – herunder at forankre de mange fantastiske muligheder, som vores omliggende natur tilbyder i den daglige undervisning. Nr. Asmindrup Friskole opstår endvidere i erkendelse af, at et lille lokalsamfund som dette fortsat bør have en skole, som er samlingspunktet for byens borgere – en forudsætning for at byen fortsat er i udvikling. Siden starten af 2009 har over 30 engagerede borgere været tæt involveret i diverse arbejdsgrupper omhandlende pædagogik, kommende skolebygninger, Friskolens økonomi, PR-arbejdet i forhold til skolen, og der er nedsat en arrangementsgruppe, der varetager planlægningen af diverse støttearrangementer for Friskolen. Der har gennem hele processen været afholdt arbejdsgruppemøder, stormøder, borgermøder og arrangementer, der alle har haft til hensigt at støtte Friskolen økonomisk. I november 2009 blev der afholdt stiftende generalforsamling, og foreningen ”Nr. Asmindrup Friskole” blev dannet, der blev valgt skolebestyrelse, og indskrivningen af elever til Friskolen blev påbegyndt. Status – 1. marts 2010: Vi har nu fået stiftet Nørre Asmindrup Friskole Forening med vedtægter og bestyrelse. Friskoleforeningen har indledt et samarbejde med Merkur bank, som har specialiseret sig inden for alternative og bæredygtige projekter herunder friskoler. Der er med kommunen indgået en forpagtningsaftale af jorden bagved den nuværende skole. Vores arbejdsgruppe Byg/økonomi har arbejdet hårdt, og har nu to gode, bæredygtige og seriøse tilbud på skolebygninger, som der arbejdes videre med på nuværende tidspunkt. Den næste store opgave er at ansætte en kreativ og engageret skoleleder, som vil blive en aktiv medspiller i forbindelse med ansættelse af lærere og pædagoger samt i den videre udarbejdelse af det pædagogiske fundament, som skolen skal bygge på. Der er fortsat gang i mange opgaver i bestyrelse og arbejdsgrupper, og stort set så følger vi den tidligere fremlagte plan, hvilket bevirker at: Nr. Asmindrup Friskole åbnede søndag d. 8. august 2010
 Asmindrupvej 38  -  4572 Nr. Asmindrup  
Kontakt pr. e-mail
Kontor: 5932 8101- primært fra kl. 8-14
SFO:    2148 4645 Juniorklub 3071 4645 Pedel: Ronny Froggaard  4055 4560
Forside Om Friskolen Indskrivning, priser, skolekort m.v. Ansatte Undervisning Lektiekalendere Udeskole Skema, ferieplan og aktivitetskalender Forældreopgaver Traditioner i årets løb SFO og juniorklub Video Bestyrelse, støtteforening, referater m.v.