Velkommen til Nr. Asmindrup Friskole      -  med fokus på læsning, udeundervisning og bevægelse
Løb og læs Vi har på Nr. Asmindrup Friskole valgt at have et løb og læs modul, hvor eleverne har 20 minutters motion/bevægelse hver morgen, bl.a. fordi mere motion i skoletiden skaber grobund for øget indlæring, bedre kondition og koncentration. Morgenløb er efterfulgt af læsemodulet på 25 minutters læsning hver dag, hvor eleverne læser fag- og skønlitteratur efter eget valg. For at sikre kontinuiteten i læsningen, afsluttes den daglige læsning med, at eleverne skriver læse-logbog. Erfaringer viser, at faste læsebånd gør eleverne til dygtige læsere, og at der er en afsmittende virkning til andre fag, da læsning er en basisfærdighed, der bruges i alle fag. Eftersom læsemodulet indgår som en del af vores dansktimer, bruges modulet også til, at eleverne læser fagtekster, som de skal arbejde med efterfølgende.   Morgenmotion Vores mål med morgenmotion er: • At eleverne dagligt får pulsen op • At eleverne får gang i kroppen og bliver friske fra morgenstunden • At eleverne får styrket sammenholdet og fællesskabet på tværs af  årgangene   • At eleverne udvikler positive relationer og lærer at tage hensyn til hinanden  • At eleverne oplever glæden ved at være sammen om lege og motion  • At eleverne får gode vaner i forhold til motion og bevægelse  • At eleverne oplever den positive indvirkning motion har  på koncentrationen  • At eleverne bliver bedre til at tage hensyn til hinanden og at ”lege” på tværs af årgange i dagligdagen   • At alle elever er aktivt med Har eleverne styr på krop og motorik – går indlæringen lettere. Nogle gange er der fokus på musik, de 20 minutters bevægelse tager her afsæt i danse-lege. Morgenlæsningen Vores mål med morgenlæsning er:  • At eleverne læser regelmæssigt og dagligt  • At eleverne øger deres læsehastighed  • At eleverne udvider deres ordforråd og genrekendskab   • At eleverne udvikler gode læserutiner og læsestrategier  • At eleverne oplever glæden ved læsning  • At eleverne udvikler større læselyst   • At eleverne får mod på at læse tykke bøger
 Asmindrupvej 38  -  4572 Nr. Asmindrup  
Kontakt pr. e-mail
Kontor: 5932 8101- primært fra kl. 8-14
SFO:    2148 4645 Juniorklub 3071 4645 Pedel: Ronny Froggaard  4055 4560
Forside Om Friskolen Indskrivning, priser, skolekort m.v. Ansatte Undervisning Lektiekalendere Udeskole Skema, ferieplan og aktivitetskalender Forældreopgaver Traditioner i årets løb SFO og juniorklub Video Bestyrelse, støtteforening, referater m.v.