Velkommen til Nr. Asmindrup Friskole      -  med fokus på læsning, udeundervisning og bevægelse

Indskriv Dit Barn på Friskolen

På Friskolen har vi et pædagogisk grundlag der bygger på følgende:   Undervisning på mangfoldige måder Udeliv og natur Bevægelse og sundhed Anerkendende pædagogik Fælleskab og ansvarlighed Forældresamarbejde IT som undervisningsredskab Er disse emner også vigtige for dig i forhold til dit barns skolegang, så indskriv dit barn på friskolen ved at udfylde og underskrive. Begge forældremyndighedsindehavere skal underskrive indskrivningsblanketten.  Ønsker i plads i skolens SFO eller Juniorklub bedes I endvidere udfylde  indskrivningsblanketten.  Indmeldelse/udmeldelse Juniorklub Indmeldelse/udmeldelse SFO Ønsker du at indskrive dit barn i en allerede eksisterende klasse skal du anvende forespørgselsblanketten. Blanketten skal sendes til: Nr. Asmindrup Friskole Asmindrupvej 38 4572 Nr. Asmindrup eller scannes ind og sendes til friskole@nr-asmindrup-friskole.dk Denne email-adresse er en sikker mail og beskyttet mod programmer, som samler emailadresser. Du skal evt. aktivere javascript for at kunne se adressen. Efter at Friskolen har modtaget en underskrevet indskrivningsblanket, opkræves der via girokort et indskrivningsgebyr pr. familie på kr. 1.500,-. Beløbet tilbagebetales ikke. Der er intet indskrivningsgebyr, når man skriver barn nr. to ind i Friskolen. Udmeldelse af Friskolen Ønsker man, at udmelde sit barn fra friskolen kan dette ske ved udgangen af en måned. Udmeldelse skal varsles minimum en måned forinden. Udmeldelsesblanket
 Asmindrupvej 38  -  4572 Nr. Asmindrup  
Kontakt pr. e-mail
Kontor: 5932 8101- primært fra kl. 8-14
SFO:    2148 4645 Juniorklub 3071 4645 Pedel: Ronny Froggaard  4055 4560
Forside Om Friskolen Indskrivning, priser, skolekort m.v. Ansatte Undervisning Lektiekalendere Udeskole Skema, ferieplan og aktivitetskalender Forældreopgaver Traditioner i årets løb SFO og juniorklub Video Bestyrelse, støtteforening, referater m.v.