Velkommen til Nr. Asmindrup Friskole      -  med fokus på læsning, udeundervisning og bevægelse

Indskriv Dit Barn på Friskolen

På Friskolen har vi et pædagogisk grundlag der bygger på følgende:   Undervisning på mangfoldige måder Udeliv og natur Bevægelse og sundhed Anerkendende pædagogik Fælleskab og ansvarlighed Forældresamarbejde IT som undervisningsredskab Er disse emner også vigtige for dig i forhold til dit barns skolegang, så indskriv dit barn på friskolen ved at udfylde og underskrive. Begge forældremyndighedsindehavere skal underskrive indskrivningsblanketten.  Ønsker i plads i skolens SFO eller Juniorklub bedes I endvidere udfylde  indskrivningsblanketten.  Indmeldelse/udmeldelse Juniorklub Indmeldelse/udmeldelse SFO Blanketten skal sendes til: Nr. Asmindrup Friskole Asmindrupvej 32 4572 Nr. Asmindrup eller scannes ind og sendes til friskole@nr-asmindrup-friskole.dk Denne emailadresse er beskyttet mod programmer, som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. I forbindelse med indskrivningen må I meget gerne udfylde blanketten med forældretilladelse til deltagelse i diverse særlige aktiviteter. Efter at Friskolen har modtaget en underskrevet indskrivningsblanket, opkræves der via girokort et indskrivningsgebyr pr. familie på kr. 1.500,-. Beløbet tilbagebetales ikke. Der er intet indskrivningsgebyr, når man skriver barn nr. to ind i Friskolen. Da Friskolen for nuværende har fået de nødvendige kautionister for at få Friskolen grundlagt, er det ikke længere et krav at man er villig til at stille op som kautionist for at få sit barn indskrevet i Friskolen. Vi har dog fortsat brug for støtte, så Friskolen modtager fortsat gerne nye kautionister, støtte via sponsorater, ydelser mv. Udmeldelse af Friskolen Ønsker man, at udmelde sit barn fra friskolen kan dette ske ved udgangen af en måned. Udmeldelse skal varsles minimum en måned forinden. Udmeldelsesblanket
 Asmindrupvej 38  -  4572 Nr. Asmindrup  
Kontakt pr. e-mail
Kontor: 5932 8101
SFO:    2148 4645 Juniorklub 30714645
Forside Om Friskolen Indskrivning, priser, buskort m.v. Ansatte Gruppestruktur Nyhedsbreve og info fra skolen Undervisning Lektiekalendere Udeskole Skema, ferieplan og aktivitetskalender Forældreopgaver Børnehaveklassen SFO og juniorklub Traditioner i årets løb Video Bestyrelse, støtteforening, referater m.v.