Velkommen til Nr. Asmindrup Friskole      -  med fokus på læsning, udeundervisning og bevægelse

Overgang fra børnehave til skole

I maj og juni måned tilrettelægger Nr. Asmindrup Friskole et pædagogisk forløb, der har til hensigt at give de kommende børnehaveklasseelever en blid overgang fra børnehave til skole.  Det overordnede formål er: At skabe et social og trygt tilhørsforhold til Nr. Asmindrup Friskole. At lære de øvrige elever og voksne at kende. At skabe et udfordrende og spændende miljø der vækker undren og nysgerrighed, begejstring og engagement hos børn og voksne. At skabe et miljø der styrker barnets selvværd og tro på egen formåen. At skabe et socialt fællesskab som alle udviser ansvar for. At arbejde med skole-parathed. I samarbejde med børnene at skabe et miljø som de tager medansvar for. De kommende børnehaveklasseelever får en Venne-klasse når de starter på skolen. Formålet er, at de nuværende elever får et særligt ansvar for, at tage godt imod vores nye elever. Information og proces frem til skolestart I november måned afholdes informationsmøde/indskrivningsmøde. I februar og marts måned afholdes overleveringssamtaler med børnehaver og forældre. Dette vil ske i samarbejde med de børnehaver, som skolen modtager børn fra. I marts/april afholdes informationsmøde om førskolestart. I april måned inviteres de kommende førskolebørn på besøgsdag i børnehaveklassen, så de inden førskolestart har oplevet friskolen. Ønsker I at høre mere om friskolen og skolestart, så er I velkomne til at rette henvendelse til skolekontoret pr. mail: friskole@nr-asmindrup- friskole.dk eller på telefon 59328101.   
 Asmindrupvej 38  -  4572 Nr. Asmindrup  
Kontakt pr. e-mail
Kontor: 5932 8101- primært fra kl. 8-14
SFO:    2148 4645 Juniorklub 3071 4645 Pedel: Ronny Froggaard  4055 4560
Forside Om Friskolen Indskrivning, priser, skolekort m.v. Ansatte Undervisning Lektiekalendere Udeskole Skema, ferieplan og aktivitetskalender Forældreopgaver Traditioner i årets løb SFO og juniorklub Video Bestyrelse, støtteforening, referater m.v.