Velkommen til Nr. Asmindrup Friskole      -  med fokus på læsning, udeundervisning og bevægelse
 Asmindrupvej 38  -  4572 Nr. Asmindrup  
Kontakt pr. e-mail
Kontor: 5932 8101- primært fra kl. 8-14
SFO:    2148 4645 Juniorklub 3071 4645 Pedel: Ronny Froggaard  2367 4645
Nr. Asmindrup Friskole har pr. 1. september 2018 indskrevet 177 børn. Friskolen har fokus på læsning, og vi inddrager i høj grad udeliv og bevægelse i den daglige undervisning. Hver skoledag starter eksempelvis med “løb og læs” for samtlige elever. Her får vi pulsen op i 20 minutter, hvorpå der læses intensivt i 20 minutter. Du kan læse mere om vores pædagogiske grundlag her
Læs om Asmindrup Udeskole her I er ligeledes velkomne til at kontakte Nr. Asmindrup Friskole, såfremt I ønsker mere viden om projektet.
Udeskole
Klassekvotienter og indskrivning på Nr. Asmindrup Friskole. Nr. Asmindrup Friskole er en 1-sporet skole, og vi har ingen intentioner om at ændre på dette. Vores klassekvotienter er vejledende (ca.18-20 elever pr. klasse), og tager altid afsæt i klassens sociale- samt faglige dynamik. Elevtal pr. 1. september 2018 0. kl.: 20 elever 1. kl.: 18 elever 2. kl.: 15 elever 3. kl.: 20 elever 4. kl.: 17 elever 5. kl.: 20 elever 6. kl.: 15 elever 7. kl:  20 elever 8. kl.: 14 elever 9. kl.: 18 elever Fremtidige klasser: Det går for tiden rigtigt stærkt med indskrivninger til vores kommende børnehaveklasser. Gør du dig tanker om, at skrive dit barn ind på Nr. Asmindrup Friskole, så vil vi derfor opfordre til, at du ikke venter for længe! Status for vores kommende bh. klasser er d. 22. maj 2018 følgende: Skoleår 2019/2020 20 elever – der er oprettet venteliste Skoleår 2020/2021 15 elever Skoleår 2021/2022 20 elever -  der er oprettet venteliste Skoleår 2022/2023 20 elever -  der er oprettet venteliste Skoleår 2023/2024 10 elever Skoleår 2024/2025   3 elever Tænker du at skrive dit barn op til Nr. Asmindrup Friskole, er du velkommen til at kontakte skoleleder Morten Juul Pedersen på på telefon: 5932 8101 eller mail: friskole@nr-asmindrup-friskole.dk 
Forside Om Friskolen Indskrivning, priser, skolekort m.v. Ansatte Gruppestruktur Nyhedsbreve og info fra skolen Undervisning Lektiekalendere Udeskole Skema, ferieplan og aktivitetskalender Forældreopgaver Børnehaveklassen SFO og juniorklub Traditioner i årets løb Video Bestyrelse, støtteforening, referater m.v. Forside Om Friskolen Indskrivning, priser, skolekort m.v. Ansatte Gruppestruktur Nyhedsbreve og info fra skolen Undervisning Lektiekalendere Udeskole Skema, ferieplan og aktivitetskalender Forældreopgaver Børnehaveklassen SFO og juniorklub Traditioner i årets løb Video Bestyrelse, støtteforening, referater m.v. Forside Forside
NR. ASMINDRUP FRISKOLE SØGER SPORTSMEDARBEJDER TIL VORES JUNIORKLUB 1. oktober eller snarest derefter. Da en af vores juniorklubmedarbejder har fået tilbudt en fuldtidsstilling, mangler vi en frisk person til vores juniorklub. Stillingen er på 18 ugentlige timer. I indeværende skoleår suppleres der med yderligere et par ugentlige undervisningstimer, så stillingen vil fra start være på 20 timer. Der er mulighed for at få supplerende skolevikartimer. Nr. Asmindrup Friskole er en friskole beliggende i en lille, hyggelig stationsby tæt på skov, vand og grønne arealer. Pt. har friskolen 177 skønne elever fra 0.-9. klasse, hvoraf 48 elever er tilknyttet juniorklubben. Nr. Asmindrup Friskole har særligt fokus på bevægelse og udeundervisning, og det forventes derfor, at du kan inddrage dette i dit pædagogiske arbejde. Se mere her : Jobannonce