Velkommen til Nr. Asmindrup Friskole      -  med fokus på læsning, udeundervisning og bevægelse
 Asmindrupvej 38  -  4572 Nr. Asmindrup  
Kontakt pr. e-mail
Kontor: 5932 8101- primært fra kl. 8-14
SFO:    2148 4645 Juniorklub 3071 4645 Pedel: Ronny Froggaard  4055 4560
Nr. Asmindrup Friskole har pr. 5 september 2020 indskrevet 187 børn. Friskolen har fokus på læsning, og vi inddrager i høj grad udeliv og bevægelse i den daglige undervisning. Hver skoledag starter eksempelvis med “løb og læs” for samtlige elever. Her får vi pulsen op i 20 minutter, hvorpå der læses intensivt i 20 minutter. Du kan læse mere om vores pædagogiske grundlag her
Læs om Asmindrup Udeskole her I er ligeledes velkomne til at kontakte Nr. Asmindrup Friskole, såfremt I ønsker mere viden om projektet.
Udeskole
Klassekvotienter og indskrivning på Nr. Asmindrup Friskole. Nr. Asmindrup Friskole er en 1-sporet skole, og vi har ingen intentioner om at ændre på dette. Vores klassekvotienter er vejledende (ca.18-20 elever pr. klasse), og tager altid afsæt i klassens sociale- samt faglige dynamik. Elevtal pr. 5.9.2021 0. kl.: 20 elever 1. kl.: 19 elever 2. kl.: 20 elever 3. kl.: 17 elever 4. kl.: 19 elever 5. kl.: 17 elever 6. kl.: 20 elever 7. kl:  17 elever 8. kl.: 19 elever 9. kl.: 19 elever Fremtidige klasser: Friskolens bestyrelse har besluttet at oprette en børnehave. De nuværende indskrivningsprocedurer er derfor sat i bero. Når de nye indskrivningsprocedurer til kommende skoleklasser er afklaret, vil vi hurtigst muligt sende information ud til dem, der har vist interesse for eller venter på at få deres barn indskrevet på friskolen. Men en endelig besked om en eventuel plads på friskolen vil først kunne meddeles i efteråret året før barnets skolestart. Status for vores kommende 0. klasser er følgende: Skoleår 2022/2023 20 elever -  der er oprettet venteliste Skoleår 2023/2024 20 elever -  der er oprettet venteliste Skoleår 2024/2025 20 elever -  der er oprettet venteliste Skoleår 2025/2026 19 elever Skoleår 2026/2027 14 elever Skoleår 2027/2028   2 elever Tænker du at skrive dit barn op til Nr. Asmindrup Friskole, er du velkommen til at kontakte skoleleder Nicoline Enemark på på telefon: 5932 8101 eller mail: friskole@nr-asmindrup-friskole.dk 
Forside Om Friskolen Indskrivning, priser, skolekort m.v. Ansatte Undervisning Lektiekalendere Udeskole Skema, ferieplan og aktivitetskalender Forældreopgaver Traditioner i årets løb SFO og juniorklub Video Bestyrelse, støtteforening, referater m.v. Forside
Skoleleder Nicoline Enemark: skoleleder@nr-asmindrup-friskole.dk