Velkommen til Nr. Asmindrup Friskole      -  med fokus på læsning, udeundervisning og bevægelse
 Asmindrupvej 38  -  4572 Nr. Asmindrup  
Kontakt pr. e-mail
Kontor: 5932 8101
SFO:    2148 4645 Juniorklub 30714645
Nr. Asmindrup Friskole har pr. 1. januar 2018 indskrevet 174 børn. Friskolen har fokus på læsning, og vi inddrager i høj grad udeliv og bevægelse i den daglige undervisning. Hver skoledag starter eksempelvis med “løb og læs” for samtlige elever. Her får vi pulsen op i 20 minutter, hvorpå der læses intensivt i 20 minutter. Du kan læse mere om vores pædagogiske grundlag her
Læs om Asmindrup Udeskole her I er ligeledes velkomne til at kontakte Nr. Asmindrup Friskole, såfremt I ønsker mere viden om projektet.
Udeskole
Klassekvotienter og indskrivning på Nr. Asmindrup Friskole. Nr. Asmindrup Friskole er en 1-sporet skole, og vi har ingen intentioner om at ændre på dette. Vores klassekvotienter er vejledende (ca.18-20 elever pr. klasse), og tager altid afsæt i klassens sociale- samt faglige dynamik. Elevtal 19. februar 2018 0. kl.: 18 elever 1. kl.: 15 elever 2. kl.: 19 elever 3. kl.: 18 elever 4. kl.: 19 elever 5. kl.: 18 elever 6. kl.: 20 elever 7. kl:  15 elever 8. kl.: 19 elever 9. kl.: 13 elever Vi har stadig et par pladser i vores 1. klasse, og de skønne elever vil rigtigt gerne have et par klassekammerater mere :-) Fremtidige klasser: Det går for tiden rigtigt stærkt med indskrivninger til vores kommende børnehaveklasser. Gør du dig tanker om, at skrive dit barn ind på Nr. Asmindrup Friskole, så vil vi derfor opfordre til, at du ikke venter for længe! Status for vores kommende bh. klasser er d. 19. februar 2018 følgende: Skoleår 2018/2019 18 elever Skoleår 2019/2020 20 elever – der er oprettet venteliste Skoleår 2020/2021 11 elever Skoleår 2021/2022 20 elever -  der er oprettet venteliste Skoleår 2022/2023 15  elever Skoleår 2023/2024   8 elever Tænker du at skrive dit barn op til Nr. Asmindrup Friskole, er du velkommen til at kontakte skoleleder Morten Juul Pedersen på på telefon: 5932 8101 eller mail: friskole@nr-asmindrup-friskole.dk 
Musikskoleprogram efterår 2017 Undervisning i følgende: Guitar Ukulele Bas Trommesæt Klaver Solosang
Forside Om Friskolen Indskrivning, priser, buskort m.v. Ansatte Gruppestruktur Nyhedsbreve og info fra skolen Undervisning Lektiekalendere Udeskole Skema, ferieplan og aktivitetskalender Forældreopgaver Børnehaveklassen SFO og juniorklub Traditioner i årets løb Video Bestyrelse, støtteforening, referater m.v. Forside
Storken har været forbi Nr. Asmindrup Friskole! Vi skal derfor bruge en 37 timers barselsvikar for vores børnehaveklasseleder fra 1. august 2018 til 30. juni 2019. Se stillingsopslag her