Velkommen til Nr. Asmindrup Friskole      -  med fokus på læsning, udeundervisning og bevægelse
 Asmindrupvej 38  -  4572 Nr. Asmindrup  
Kontakt pr. e-mail
Kontor: 5932 8101- primært fra kl. 8-14
SFO:    2148 4645 Juniorklub 3071 4645 Pedel: Ronny Froggaard  2367 4645
 Elevantal og klasseinddeling skoleår 2018-19  Pr. 1.9.2018 har vi indskrevet 177 elever fra 0.-9. klasse  
De kommende årgange Børnehaveklasse 2019-2020 Der er pt. indskrevet 20 børn. Venteliste er oprettet. Børnehaveklasse 2020-2021 Der er pt. indskrevet 18 børn. Ønsker du at indskrive dit barn på Nr. Asmindrup Frikskole, opfordrer vi derfor til, at du allerede nu afleverer en indskrivningsblanket. Børnehaveklasse 2021-2022 Der er pt. indskrevet 20 børn, Venteliste er oprettet, Børnehaveklasse 2022-2023 Der er pt. indskrevet 20 børn. Venteliste er oprettet. Børnehaveklasse 2023-2024 Der er pt. indskrevet 11 børn. Ønsker du at indskrive dit barn på Nr. Asmindrup Frikskole, opfordrer vi derfor til, at du allerede nu afleverer en indskrivningsblanket. Børnehaveklasse 2024-2025 Der er pt. indskrevet 7 børn. Ønsker du at indskrive dit barn på Nr. Asmindrup Frikskole, opfordrer vi derfor til, at du allerede nu afleverer en indskrivningsblanket. Stigende interesse for skolen! Nr. Asmindrup Friskole oplever, at interessen for skolen er stigende. På nuværende tidspunkt sker indskrivning efter princippet “først til mølle”, dog ønsker Friskolen at prioritere indskrivning af søskendebørn først og se på drenge-/pigefordelingen. Du kan læse mere om indskrivning af elever under menupunktet indskrivning, priser m.v.”  Har I interesse for at skrive jeres barn ind på Nr. Asmindrup Friskole, kan I kontakte   Skoleleder Morten Juul Pedersen på 59328101 eller pr. mail  
Gruppestruktur skoleår 2018/19 På baggrund af vores nuværende elevtal ser grupperne  for skoleår 2018/2019 ud som følgende: Bh. klasse: 20 elever 1. klasse: 18 elever 2. klasse: 15 elever  3. klasse: 20 elever   4. klasse          17 elever   5. klasse: 20 elever 6. klasse:         15 elever
7. klasse        20 elever
8. kl.                  14 elever
9. klasse            18 elever       
Forside Om Friskolen Indskrivning, priser, skolekort m.v. Ansatte Gruppestruktur Nyhedsbreve og info fra skolen Undervisning Lektiekalendere Udeskole Skema, ferieplan og aktivitetskalender Forældreopgaver Børnehaveklassen SFO og juniorklub Traditioner i årets løb Video Bestyrelse, støtteforening, referater m.v. Gruppestruktur