Velkommen til Nr. Asmindrup Friskole      -  med fokus på læsning, udeundervisning og bevægelse
 Asmindrupvej 38  -  4572 Nr. Asmindrup  
Kontakt pr. e-mail
Kontor: 5932 8101- primært fra kl. 8-14
SFO:    2148 4645 Juniorklub 3071 4645 Pedel: Ronny Froggaard  4055 4560
Fripladstilskud for skoleår 2021/22 Der kan søges om fripladstilskud til betaling af skolepenge og fripladstilskud til SFO betaling. Der søges om tilskud for et skoleår ad gangen. Ansøgningsskemaet kan afhentes på skolekontoret eller downloades her:   Fripladsansøgning til skole og SFO. Ansøgninger til skoleår 2021/2022 skal være afleveret på skolekontoret senest fredag d. 31 august 2021. Det er ikke muligt at ansøge om tilskud efter tidsfristen. Såfremt der opstår økonomiske problemstillinger efter ansøgningsfristen, henvises der til Socialforvaltningen. Omkring december 2021 er samtlige ansøgninger behandlet, hvorpå friskolen får skriftlig besked om, hvilke elever der er bevilliget tilskud til.  Tilskuddet til skoleår 2021/2022 udbetales efterfølgende ved, at det tildelte beløb modregnes de resterende måneders opkrævninger af skole- eller SFO betaling. Man skal derfor være opmærksom på, at man betaler fuld pris, ind til tilskuddet er bevilliget omkring januar måned. Der ydes aldrig fuld dækning fra fripladsfonden. Du kan se fordelingsnøglerne og grunddata for tilskud skoleår 2021/2022 på følgende link:  Skolepenge
Forside Om Friskolen Indskrivning, priser, skolekort m.v. Ansatte Undervisning Lektiekalendere Udeskole Skema, ferieplan og aktivitetskalender Forældreopgaver Traditioner i årets løb SFO og juniorklub Video Bestyrelse, støtteforening, referater m.v.