Velkommen til Nr. Asmindrup Friskole      -  med fokus på læsning, udeundervisning og bevægelse

Vedrørende forældrekørsel på Nr. Asmindrup

Friskole

  Princip for brug af forældrekørsel i forbindelse med skolearrangementer så som ekskursioner, virksomhedsbesøg, klassearrangementer o.l.   Bestyrelsen har vedtaget nærværende princip om, at skolen må gøre brug af forældrekørsel i forbindelse med diverse arrangementer som nævnt ovenfor.     Ved forældrekørsel forstås følgende: Forældre kører i egne privatbiler elever mellem skolen og evt. mål for de ovenfor omtalte arrangementer.   Det er køretøjets ansvarsforsikring, der skal dække erstatninger ved evt. skader på passagerer (elever og lærere). Skolen har ikke en forsikring, der kan dække i denne sammenhæng.   Ved den forudgående orientering skal det pointeres, at føreren har ansvaret for at bilen er i forskriftsmæssig og forsvarlig stand.   Færdselslovens bestemmelser skal overholdes. Den ansvarlige lærer skal sikre, at bestemmelser om antal passagerer pr. bil, om anvendelse af sikkerhedsseler og siddepuder overholdes.   Der skal foreligge en skriftlig accept fra forældrene til de elever, der transporteres ved hjælp af forældrekørsel.   Ved transport af elever under 135 cm skal der benyttes børnesæde. Sidder eleverne på forsædet skal der benyttes børnesæde såfremt de er mindre end 140 cm. Det aftales på forhånd om det er bilens ejer eller eleverne selv der sørger for børnesæder.     Vedtaget på Nr. Asmindrup Friskoles bestyrelsesmøde den 24. august 2011 Dokumentet kan downloades i PDF-format her.  
 Asmindrupvej 38  -  4572 Nr. Asmindrup  
Kontakt pr. e-mail
Kontor: 5932 8101- primært fra kl. 8-14
SFO:    2148 4645 Juniorklub 3071 4645 Pedel: Ronny Froggaard  4055 4560
Forside Om Friskolen Indskrivning, priser, skolekort m.v. Ansatte Undervisning Lektiekalendere Udeskole Skema, ferieplan og aktivitetskalender Forældreopgaver Traditioner i årets løb SFO og juniorklub Video Bestyrelse, støtteforening, referater m.v.