Velkommen til Nr. Asmindrup Friskole      -  med fokus på læsning, udeundervisning og bevægelse

Nr. Asmindrup Friskoles del- og slutmål

  Nr. Asmindrup Friskole er i fuld gang med, at udarbejde del-og slutmål for undervisningen på skolen. Formålet med del- og slutmål er at angive skolens mål for, hvad undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig af kundskaber og færdigheder i de forskellige fag henholdsvis ved afslutningen af undervisningen og ved afslutningen af bestemte klassetrin. Mange af friskolens del-og slutmål tager udgangspunkt i folkeskolens "Fælles mål". Du kan her på siden læse mere om friskolens del- og slutmål for de enkelte fag. Idræt:  Delmål, slutmål og undervisningsplan Matematik: Delmål, slutmål og undervisningsplan Dansk:  Delmål, slutmål og undervisningsplan Natur og Teknik: Delmål, slutmål og undervisningsplan Værkstedsfag Håndarbejde: Delmål, slutmål og undervisningsplan Sløjd: Delmål, slutmål og undervisningsplan Billedkunst: Delmål, slutmål og undervisningsplan Biologi:  Delmål, slutmål og undervisningsplan Engelsk:    Delmål, slutmål og undervisningsplan Geografi:  Delmål, slutmål og undervisningsplan Musik: Delmål, slutmål og undervisningsplan Historie: Delmål, slutmål og undervisningsplan Samfundsfag: Delmål, slutmål og undervisningsplan Tysk:  Delmål, slutmål og undervisningsplan Fysik- og Kemi: Delmål, slutmål og undervisningsplan Hjemkundskab: Delmål, slutmål og undervisningsplan Løb og læs: Formål
 Asmindrupvej 38  -  4572 Nr. Asmindrup  
Kontakt pr. e-mail
Kontor: 5932 8101- primært fra kl. 8-14
SFO:    2148 4645 Juniorklub 3071 4645 Pedel: Ronny Froggaard  4055 4560
Forside Om Friskolen Indskrivning, priser, skolekort m.v. Ansatte Undervisning Lektiekalendere Udeskole Skema, ferieplan og aktivitetskalender Forældreopgaver Traditioner i årets løb SFO og juniorklub Video Bestyrelse, støtteforening, referater m.v.