Velkommen til Nr. Asmindrup Friskole      -  med fokus på læsning, udeundervisning og bevægelse
 Asmindrupvej 38  -  4572 Nr. Asmindrup  
Kontakt pr. e-mail
Kontor: 5932 8101- primært fra kl. 8-14
SFO:    2148 4645 Juniorklub 3071 4645 Pedel: Ronny Froggaard  2367 4645
Skoleleder Morten Juul Pedersen - mail: morten@nr-asmindrup-friskole.dk Jeg har siden Nr. Asmindrup Friskoles opstart i august 2010 været skoleleder på friskolen. Forinden var jeg bestyrelsesmedlem i Nr. Asmindrup Friskoles Støtteforening, som havde til formål at lave en friskole i Nr. Asmindrup. Siden år 2000 har jeg beskæftiget mig med ledelsesarbejde. Jeg har blandt andet 9 års erfaring som leder i Odsherred Kommune. Jeg underviser  i ”løb og Læs”. Nyder at være fysisk aktiv og bruger en stor del af min fritid på at motionere. Bosat i Nr. Asmindrup og har  en dreng på skolen. Viceskoleleder Torben Pedersen mail: torben@nr-asmindrup-friskole.dk   Jeg er uddannet fra Frederiksberg seminarium i 2002. Efter seminariet blev jeg ansat som lærer på Grantofteskolen i Ballerup, hvor jeg var ansat i 4 år. Derefter flyttede min familie og jeg til Nykøbing Sjælland, hvor jeg har været på Skolerne i Nykøbing - afdelingen på Billesvej, hvor jeg var ansat fra 2006 til min ansættelse på friskolen 1. August 2012. Jeg har en dreng på friskolen. Lærer Kate Lemke Nielsen mail: kate@nraf.dk I 1984 blev jeg lærer fra Frederiksberg Seminarium i Kbh. Fra 1985 til 2006 var jeg lærer på en stor skole i Ishøj. I 2006 flyttede Christian og jeg til Rørvig, og jeg blev lærer i Nr. Asmindrup, først på den kommunale skole, og da den lukkede, på Nr. Asmindrup Friskole. Bortset fra fysik og kemi, har jeg undervist i alle skolefag, men jeg har mest erfaring med at undervise i dansk og engelsk. I disse 2 fag har jeg flere gange haft klasser til afgangsprøve. Her på skolen er jeg klasselærer, underviser i dansk og engelsk, og i natur/teknik samt de kreative elementer vi har med på vores ugentlige udedag. (hjemkundskab og sløjd) I min fritid bruger jeg en del tid på min hest og mine 2 hunde. Jeg er super glad for at bo i Odsherred, hvor jeg er flittig bruger af skov og strand. Lærer Ole Dahl  mail: ole@nraf.dk Jeg er født i 1971. Jeg underviser i Matematik, Fysik/Kemi, Natur/Teknik, Geografi, Biologi  Som man kan se ud fra mine fag elsker jeg naturen og naturvidenskab, og har altid brugt naturen meget. Jeg er uddannet Geolog med speciale i guld fra Aarhus Universitet. Inden jeg startede som lærer har jeg arbejdet som ”Guldgraver” i Grønland. Jeg har arbejdet 5 år som minegeolog i Nalunaq Guldminen ved Nanortalik på Sydgrønland. I 10 somre har jeg udforsket øde egne af Grønland for at finde nye forekomster af guld, platin, diamanter, rubiner og andre interessante mineraler. Privat bor jeg i Kalundborg med min kone og mine to dejlige børn.   Lærer Jonatan Rumle Osberg mail: jonatan@nraf.dk Som nyuddannnet lærer i sommeren 2011 blev jeg ansat på Nr. Asmindrup Friskole. Det første år på skolen var en stor og god udfordring, hvor seminariets teoritunge univers, som ikke lader sig måle med virkeligheden, er blevet erstattet af hverdagens praksis; farvel til Ziehe, Habermas og vennerene og goddag til Nr. Asmindrup og omegns børn og forældre. Med skolens udskolingsklasser som mine primære arbejdsområder underviser jeg i dansk, tysk samt kulturfag. Jeg bor sammen med min kone og vores to børn på en landejendom lidt uden for Vig. Min datter går på friskolen. Lærer Sandra Bülow Clausen mail: sandra@nraf.dk Jeg blev uddannet lærer i 2007. Før jeg startede her, har jeg arbejdet på Pilehaveskolen i Vallensbæk og på Idrætsefterskolen Klintsøgaard. Jeg underviser i engelsk og dansk, og jeg nyder at inddrage kreativitet i mine timer. Privat bor jeg i Stårup sammen med min mand og mine tre børn. To af mine børn går på friskolen. Lærer Peter Bendixen mail: peter@nraf.dk Jeg er født i 1974. Læreruddannet i 2014 ved University College Sjælland med matematik og idræt som liniefag. Endvidere fysik og kemi. Fodboldtræner for U6-8 hold og revisor i Egebjerg IF. Formand for Egebjerg skoles og børnehaves bestyrelse. Kasserer i HIF og bestyrelsesmedlem i HLMK. Løbsleder og hovedarrangør på motionsløbet Bagatellen. Jeg har 4 børn. Alle mine børn går på friskolen. SFO leder/Pædagog/underviser Annette Kjuel Muus mail:annette@nr-asmindrup-friskole.dk Flyttede Nordsjælland til Odsherred i 1988 efter min socialpædaguddannelse. Jeg fik job på den daværende Nr. Asmindrup Skole, hvor jeg var ansat, indtil den lukkede i 2010,  hvorefter jeg blev ansat på friskolen. Jeg har en voksen datter, bor i Vig nær skov og strand, hvilket både jeg, mine tre hunde og katten nyder godt af. Mine interesser er dyr i alle afskygninger - bare spørg ungerne - sport og kreative udfoldelser som f.eks. at male, hvilket jeg i perioder bruger en stor del af min fritid på. Udover mit arbejde i SFO-en underviser jeg i værkstedsfag og musik (1.-3. kl.)  Børnhaveklasseleder Patricia Berwald  mail:patricia@nraf.dk Jeg fik min professionsbachelor som pædagog i  2010 og blev ansat på friskolen i august 2011. Mit speciale er natur og værksted. Jeg har en særlig interesse for motorikkens indflydelse på hjernens optagelse af indlæring. Nr. Asmindrup Friskole er skolen for mig, fordi jeg her har mulighed for at præge undervisningen i retning af, hvad der fungerer for den specifikke gruppe af elever jeg har i 0. klasse. Intet er hugget i sten – vi er en skole i udvikling! Janne Petersson  mail: janne@nraf.dk Lærer Med 15 års erfaring fra friskoleverdenen - de 6 år i ledelsesteam, kender jeg friskolemiljøet rigtig godt og trives med det. Jeg har undervist i de fleste skolefag - det er dog dansk og matematik, der har min storeinteresse. Anerkendende pædagogik har en naturlig plads i min undervisning, og jeg prioriterer, at alle elever føler sig set hver dag - af både klassekammerater og mig selv. Jeg finder forældresamarbejdet overordentligt vigtigt, da det gode skolehjem-samarbejde er med til at skabe trivsel for vores elever. Min fritid bruger jeg på familien, løbeture, rejser, litteratur/kultur og lidt kreativt. Jeg er gift med Ole, har 3 piger og bor på en gård i Stenstrup. Ansat 1.8.13 Lis Olsen      mail: lis@nraf.dk Pædagogisk assistent i SFO, førskole og børnehaveklasse. Jeg bor i vig sammen med min mand og har 2 voksne piger. Jeg har været  ansat på skolerne i Nykøbing i 9 år som støttelærer og i SFO-en. Den 1. maj 2014 blev jeg ansat på friskolen, hvor jeg er pædagogisk assistent i SFO-en, førskolen i maj/juni og børnehaveklassen. Desuden underviser jeg i idræt i de små klasser. Mette Toftemark Søylund  mail: mettes@nraf.dk Lærer Jeg blev uddannet lærer i 1996 og har lige siden arbejdet som lærer - primært i de yngste klasser. Jeg underviser i de fleste fag, men det er dansk ,samt de mere praktiske værkstedsfag, der har min største interesse. Jeg er gift med Geir og har 4 dejlige drenge. Vi bor ved Kongsøre sammen med alle vores dyr. Jeg har en dreng på skolen. Dorthe Birch Jensen  mail: dorthe@nraf.dk Pædagog i SFO og underviser Januar 2007 blev jeg uddannet professionsbachelor i pædagogik. Samme måned blev jeg ansat på en specialskole for børn med særlige behov, hvor jeg arbejdede tværfagligt med delt undervisningsansvar i 6,5 år. Sommeren 2013 blev jeg tilknyttet Nr. Asmindrup Friskole som fast tilkaldevikar efterfulgt af fastansættelse fra 1.maj 2014. Jeg underviser i engelsk og historieskrivning i indskolingen samt udedag, som indbefatter natur/teknik, sløjd og hjemkundskab. Yderligere er jeg støttelærer,  tolærer timer i dansk og værkstedsfag samt pædagog i SFO-en og førskolen i maj og juni. Samtidig er jeg i skolens SFO, og  førskolen i maj og juni. Jeg bor i Nykøbing Sj. og har en dejlig datter. Min fritid bruger jeg meget på familien, venner, hus, have og hvad der ellers hører til. - Nyder gerne ture i naturen, fysisk aktivitet når tiden er der. Min datter går på friskolen. Betina Astrup     mail: betina@nraf.dk Lærer Jeg blev uddannet lærer fra Holbæk Seminarium i 2003. Efter seminariet blev jeg ansat på Firhøjskolen i Kalundborg Kommune, hvor jeg var ansat indtil min ansættelse på friskolen 1. august 2015. Jeg underviser i matematik, idræt, løb og læs samt natur/teknik. Jeg bor i Asnæs med min mand og vores to døtre. Anne Vejlskov   mail: anne@nraf.dk Lærerstuderende Kristine Grütter   mail: kristine@nraf.dk Lærer Jeg er uddannet fra Ballerup pædagog seminarium i 2005. Inden jeg blev ansat på friskolen arbejdede jeg i mange år på skolerne i Nykøbing som børnehaveklasseleder. På friskolen er jeg ansat som klasselærer i 1. Klasse, som støttelærer og AKT medarbejder. Jeg bor på havnen i Nykøbing med min mand og vores to drenge som også går på Helle Gotved  mail: helle@nraf.dk Lærer Karen Wollesen Sekretær   mail:karen@nr-asmindrup-friskole.dk Jeg er uddannet fransk/tysk korrespondent og har en meget varieret administrativ baggrund. Ansat 1.8.2011. Webmaster for hjemmesiden. Jeg bor sammen med min mand i Rørvig, nyder at være mormor, dyrker yoga og laver mange kreative ting i min fritid. Mikael Munk Jakobsen   mail: mikael@nraf.dk Pædagog i SFO Jeg er uddannet socialpædagog fra Jægerspris Seminarium og har arbejdet som pædagog, i SFO og på opholdssteder. Min fritid bruger jeg på at spille musik på min guitar og fiske. Jeg holder meget af at opholde mig i naturen. Jeg har 3 børn. Ansat sommeren 2012.   Maria Vogelsang Petersen   mail: maria@nraf.dk Pædagogisk assistent i Juniorklubben og førskole Ansat den 1. marts 2016. Jeg har arbejdet inden for forskellige grene af det pædagogiske område i mere end 10 år og blev uddannet pædagogisk assistent i 2014. Med to dejlige piger, er der altid gang i den. Vi elsker at være kreative og udforsker gerne naturen i alt slags vejr. Vi sejler og nyder den friske luft på havet og ved fjorden. Samtidig holder jeg meget af alle kulturelle oplevelser og kigger gerne på kunst i fritiden. Mette Højer Jørgensen   mail: mettej@nraf.dk Pædagogisk assistent i SFO og førskole Ansat 1. januar 2017. Jeg er uddannet lærer fra Blaagaard seminarium i 2001. Siden da, har jeg arbejdet hhv. som lærer og pædagog og har erfaring fra både skole, børnehave, SFO og førskole. På Friskolen er jeg ansat i skolens SFO og i førskolen. Det er vigtigt for mig, at bidrage til at børnene får et godt fritidsliv i SFO´en, med spændende aktiviteter og nærværende voksne. Privat er jeg bosat på havnen i Nykøbing med min mand og to døtre. Vi holder meget af at bruge områdets varierede natur, og nyder at have vand og skov tæt på. Den ene datter går på friskolen. Ulla Mortensen      mail: ulla@nraf.dk Morgenåbner og tilkaldevikar Jeg har arbejdet som tilkaldevikar i skole og SFO siden 1999. Jeg er fast morgenåbner.  Jeg har været tilkaldevikar på friskolen siden skolens start i 2010. Jeg og min mand bruger det meste af fritiden på vores dejlige landsted i Odsherred.  Jeg dyrker svømning og  elsker børn. Ronny Froggaard  ronny@nraf.dk      2367 4645 Pedel  
Ansatte på friskolen pr. 1.10.2019
Forside Om Friskolen Indskrivning, priser, skolekort m.v. Ansatte Gruppestruktur Nyhedsbreve og info fra skolen Undervisning Lektiekalendere Udeskole Skema, ferieplan og aktivitetskalender Forældreopgaver Børnehaveklassen SFO og juniorklub Traditioner i årets løb Video Bestyrelse, støtteforening, referater m.v.
Jeg er ved at uddanne mig til lærer. Er uddannet receptionist og har arbejdet med elever i en del år. Jeg er klasselærer og underviser i matematik, idræt og naturfag, hvor jeg gerne inddrager det kreative i timerne. Jeg bor i Vallekilde
Ansatte