Velkommen til Nr. Asmindrup Friskole      -  med fokus på læsning, udeundervisning og bevægelse
 Asmindrupvej 32  -  4572 Nr. Asmindrup  
Kontakt pr. e-mail
Kontor: 5932 8101
SFO:    2148 4645 Juniorklub 30714645 Swipp-indbetaling: 21484645
Nr. Asmindrup Friskole har pr. 1. august 2016 indskrevet 159 børn. Friskolen har fokus på læsning, og vi inddrager i høj grad udeliv og bevægelse i den daglige undervisning. Hver skoledag starter eksempelvis med “løb og læs” for samtlige elever. Her får vi pulsen op i 20 minutter, hvorpå der læses intensivt i 20 minutter. Du kan læse mere om vores pædagogiske grundlag her
Læs om Asmindrup Udeskole her I er ligeledes velkomne til at kontakte Nr. Asmindrup Friskole, såfremt I ønsker mere viden om projektet.
Udeskole
Forside Om Friskolen Indskrivning, priser, buskort m.v. Ansatte Gruppestruktur Nyhedsbreve og info fra skolen Undervisning Lektiekalendere Udeskole Informationsfolder Skema, ferieplan og aktivitetskalender Forældreopgaver Børnehaveklassen SFO og juniorklub Video Bestyrelse, støtteforening, referater m.v. Børnehaveprojekt
Klassekvotienter og indskrivning på Nr. Asmindrup Friskole. Nr. Asmindrup Friskole er en 1-sporet skole, og vi har ingen intentioner om at ændre på dette. Vores klassekvotienter er vejledende (ca.18 elever pr. klasse), og tager altid afsæt i klassens sociale- samt faglige dynamik. Pr. 1. august 2016 er status på vores klasser således: 0. klasse: 16 elever, 1. klasse: 18 elever 2. klasse: 16 elever 3. klasse: 16 elever 4. klasse: 18 elever 5. klasse: 18 elever 6. klasse: 15 elever, 7. klasse: 19 elever 8.-9. klasse: 23 elever Fremtidige klasser: Børnehaveklasse 2017-2018: 18 elever Børnehaveklasse 2018-2019: 18 elever Tænker du at skrive dit barn op til Nr. Asmindrup Friskole,  er du velkommen til at kontakte skoleleder Morten Juul Pedersen på mail: friskole@nr-asmindrup-friskole.dk eller på telefon: 5932 8101.
Er du interesseret i et fremtidigt job som lærer på Nr. Asmindrup Friskole? Så se her!
Musikskoleprogram efterår 2016 Undervisning i følgende: Guitar Ukulele Bas Trommesæt Klaver Solosang
Forside Om Friskolen Indskrivning, priser, buskort m.v. Ansatte Gruppestruktur Nyhedsbreve og info fra skolen Undervisning Lektiekalendere Udeskole Informationsfolder Skema, ferieplan og aktivitetskalender Forældreopgaver Børnehaveklassen SFO og juniorklub Video Bestyrelse, støtteforening, referater m.v. Børnehaveprojekt Forside Om Friskolen Indskrivning, priser, buskort m.v. Ansatte Gruppestruktur Nyhedsbreve og info fra skolen Undervisning Lektiekalendere Udeskole Informationsfolder Skema, ferieplan og aktivitetskalender Forældreopgaver Børnehaveklassen SFO og juniorklub Video Bestyrelse, støtteforening, referater m.v. Børnehaveprojekt Forside Forside Forside