Velkommen til Nr. Asmindrup Friskole      -  med fokus på læsning, udeundervisning og bevægelse
 Asmindrupvej 38  -  4572 Nr. Asmindrup  
Kontakt pr. e-mail
Kontor: 5932 8101
SFO:    2148 4645 Juniorklub 30714645
Nr. Asmindrup Friskole har pr. 1. maj 2017 indskrevet 177 børn. Friskolen har fokus på læsning, og vi inddrager i høj grad udeliv og bevægelse i den daglige undervisning. Hver skoledag starter eksempelvis med “løb og læs” for samtlige elever. Her får vi pulsen op i 20 minutter, hvorpå der læses intensivt i 20 minutter. Du kan læse mere om vores pædagogiske grundlag her
Læs om Asmindrup Udeskole her I er ligeledes velkomne til at kontakte Nr. Asmindrup Friskole, såfremt I ønsker mere viden om projektet.
Udeskole
Klassekvotienter og indskrivning på Nr. Asmindrup Friskole. Nr. Asmindrup Friskole er en 1-sporet skole, og vi har ingen intentioner om at ændre på dette. Vores klassekvotienter er vejledende (ca.18-20 elever pr. klasse), og tager altid afsæt i klassens sociale- samt faglige dynamik. Elevtal maj 2017 Førskole: 18 elever 0. kl.: 14 elever (forventede elevtal til august 15 elever) 1. kl.: 18 elever 2. kl.: 17 elever (forventede elevtal til august 18 elever) 3. kl.: 16 elever (forventede elevtal til august 18 elever) 4. kl.: 19 elever (forventede elevtal til august 20 elever) 5. kl.: 19 elever (forventede elevtal til august 20 elever) 6. kl.: 14 elever (forventede elevtal til august 20 elever) 7. kl:  19 elever 8.-9. kl.: 23 elever Fremtidige klasser: Børnehaveklasse 2018-2019: 20 elever Tænker du at skrive dit barn op til Nr. Asmindrup Friskole, er du velkommen til at kontakte skoleleder Morten Juul Pedersen på på telefon: 5932 8101 eller mail: friskole@nr-asmindrup-friskole.dk 
Musikskoleprogram efterår 2016 Undervisning i følgende: Guitar Ukulele Bas Trommesæt Klaver Solosang
Forside Om Friskolen Indskrivning, priser, buskort m.v. Ansatte Gruppestruktur Nyhedsbreve og info fra skolen Undervisning Lektiekalendere Udeskole Skema, ferieplan og aktivitetskalender Forældreopgaver Børnehaveklassen SFO og juniorklub Video Bestyrelse, støtteforening, referater m.v. Børnehaveprojekt
HUSK at bestyrelsen indkalder til arbejdslørdag d. 20. maj 2017 på Nr. Asmindrup Friskole. Kære forældre, vi forventer derfor, at I alle har sat X i kalenderen, og er klar til at komme og give en hånd med. Arbejdslørdagen plejer at være en hyggelig begivenhed for både børn og forældre. Det er også muligt at kigge forbi et par timer, såfremt der har sneget sig andre planer ind i kalenderen. Fokus vil være på vores udendørsarealer, så vi kan få endnu bedre faciliteter til at arbejde med skolens profil - bevægelse og udeundervisning. Derudover skal vi have gjort hovedrent på skolen. Program for dagen kan ses her Dyrskue tirsdag d. 23. maj 9.30-12.30 Traditionen tro afholdes vores årlige dyrskue, hvor eleverne udstiller deres kæledyr og laver forskellige boder med aktiviteter. Se invitationen her Motionsløb onsdag d. 24. maj fra 12-12.20 Motionsløbet er blevet en årlig tilbagevendende begivenhed på Nr. Asmindrup Friskole. Målet for i år er, at eleverne forbedrer sidste års resultat, hvor 155 elever tilsammen tilbagelagde 435 kilometer på 20 minutter. Det svarer til, at hver elev tilbagelagde 2,8 kilometer. Løbet afvikles onsdag d. 24. maj kl. 12.00 – 12.20. Forældre, venner og pårørende er meget velkomne til at hoppe i løbetøjet og deltage i årets løb. I er også meget velkomne til at komme og heppe samt hjælpe til med løbets afvikling. Det er igen muligt at købe kilometeraktier og støtteaktier.  Køber man en kilometeraktie, aftaler man en pris pr. kilometer, som samtlige elever løber. Køber man en støtteaktie, betaler man et beløb, som man selv fastsætter. Pengene vil blive brugt til elevernes fælles lejrskole i september 2017. Vi vil derfor gerne opfordre jer til at købe en aktie samt hjælpe jeres barn med at sælge aktier til familie og venner. Kilometeraktie/støtteaktie kan downloades her
Forside