Velkommen til Nr. Asmindrup Friskole      -  med fokus på læsning, udeundervisning og bevægelse
 Asmindrupvej 38  -  4572 Nr. Asmindrup  
Kontakt pr. e-mail
Kontor: 5932 8101
SFO:    2148 4645 Juniorklub 30714645
Nr. Asmindrup Friskole har pr. 1. august 2016 indskrevet 159 børn. Friskolen har fokus på læsning, og vi inddrager i høj grad udeliv og bevægelse i den daglige undervisning. Hver skoledag starter eksempelvis med “løb og læs” for samtlige elever. Her får vi pulsen op i 20 minutter, hvorpå der læses intensivt i 20 minutter. Du kan læse mere om vores pædagogiske grundlag her
Læs om Asmindrup Udeskole her I er ligeledes velkomne til at kontakte Nr. Asmindrup Friskole, såfremt I ønsker mere viden om projektet.
Udeskole
Klassekvotienter og indskrivning på Nr. Asmindrup Friskole. Nr. Asmindrup Friskole er en 1-sporet skole, og vi har ingen intentioner om at ændre på dette. Vores klassekvotienter er vejledende (ca.18 elever pr. klasse), og tager altid afsæt i klassens sociale- samt faglige dynamik. Pr. 1. august 2016 er status på vores klasser således: 0. klasse: 16 elever, 1. klasse: 18 elever 2. klasse: 16 elever 3. klasse: 16 elever 4. klasse: 18 elever 5. klasse: 18 elever 6. klasse: 15 elever, 7. klasse: 19 elever 8.-9. klasse: 23 elever Fremtidige klasser: Børnehaveklasse 2017-2018: 18 elever Børnehaveklasse 2018-2019: 18 elever Tænker du at skrive dit barn op til Nr. Asmindrup Friskole,  er du velkommen til at kontakte skoleleder Morten Juul Pedersen på mail: friskole@nr-asmindrup-friskole.dk eller på telefon: 5932 8101.
Musikskoleprogram efterår 2016 Undervisning i følgende: Guitar Ukulele Bas Trommesæt Klaver Solosang
Forside Om Friskolen Indskrivning, priser, buskort m.v. Ansatte Gruppestruktur Nyhedsbreve og info fra skolen Undervisning Lektiekalendere Udeskole Skema, ferieplan og aktivitetskalender Forældreopgaver Børnehaveklassen SFO og juniorklub Video Bestyrelse, støtteforening, referater m.v. Børnehaveprojekt
10 gode grunde til at arbejde ude med eleverne         1) 
Bedre faglighed Bedre læring Undervisningsdifferentiering Bedre forståelse af naturen, naturfag og miljø
Elever der regelmæssigt iagttager, undersøger og arbejder i naturen, får en grundlæggende viden om natur og miljø, der bygger på deres egne erfaringer.     5) 
Bedre sundhed Bedre motorik
I naturen er bevægelse i uvejsomt terræn, løb, balancegang, klatring og arbejde med bål, kniv og  økse med til at træne og udvikle elevernes motoriske færdigheder og mod.    7) 
Læring ad flere kanaler
I naturen har eleverne mulighed for at udforske og styrke flere sider af sig selv.     8) 
Bedre social forståelse
I naturen brydes den typiske klasse ofte op i mindre grupper, der arbejder selvstændigt i landskabet.  Her er plads til alle, og ofte brug for mange flere forskellige evner, end i den traditionelle  undervisning. Det giver eleverne større forståelse og respekt for hinandens evner – og er et fint  redskab hvis man vil arbejde med klassens sociale struktur og f.eks. mobning.    9) 
Bedre forankring i lokalområdet
Udeundervisning bygger på elevernes udforskning af natur, kultur og erhverv i de nære omgivelser.  Herved forankrer eleverne sig selv i deres eget område, ved at lære steder og mennesker at kende.    10) 
Flere direkte oplevelser
I en tid hvor skærmoplevelser kan dominere børns liv, er det vigtigt at fastholde børn og unge i den virkelige, stormomsuste, vidunderligt smukke verden - og alt det man kan gøre i den.    Kilde: www.udeskole.dk 
Forældresamarbejde: 
Forside